Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.5.2016 17:00 - 23:00

Noc literatury 2016

Letošním českým autorem bude Michal Ajvaz.

 

Druhé město

Osamělý hrdina knihy narazí v antikvariátu na knížku psanou neznámým písmem a přinese si ji domů. Tím začíná dlouhé hledání neznámého města, z něhož kniha pochází a jež žije v podivné symbióze s Prahou, na jejích okrajích a na rubu známých prostorů. Vypravěč prochází Prahou za noci, kdy druhé město ožívá, setkává se s jeho obyvateli, svádí boje s jeho zvířaty, uniká před zbraněmi obránců druhého města, sleduje jeho slavnosti a debatuje s jeho kněžími. Přitom se stále snaží porozumět smyslu města, které se před ním rýsuje, a proniknout do jeho středu, který před ním uniká.

 

Michal Ajvaz je tvůrcem fantaskních příběhů, básník a esejista, překladatel z němčiny.

Michal Ajvaz se narodil v rodině ruského exulanta, chemika a překladatele. Po maturitě na SVVŠ studoval na FF UK češtinu a estetiku. Po absolutoriu v roce 1974 pracoval téměř dvacet let v dělnických profesích - mj. domovník, noční hlídač garáží, čerpač vody u firmy Vodní zdroje. Pak si jako redaktor a stálý spolupracovník Literárních novin zvolil svobodné povolání.

Od roku 2003 je Michal Ajvaz zaměstnán v centru pro teoretická studia Akademie věd a Karlovy univerzity.

 

Po úspěchu předchozích tří Nocí literatury je z iniciativy Českého centra Paříž a Fóra zahraničních kulturních středisek v Paříži FICEP pořádán čtvrtý ročník.

Má za ambici vyzdvihnout literární rozmanitost a zahraniční autory skrze bohatou programaci navrženou cizími kulturními instituty, seznámit francouzské publikum s literárními díly všech možných žánrů a pro všechny druhy publika (poezie, román, detektivky atd.).

Tohoto třetího ročníku se zúčastní 19 kulturních center. Literární díla budou čtena herci na různých místech v Paříži, letos v pařížské čtvrti Canal Saint-Martin. Každé čtení se bude opakovat v každou celou hodinu, od 17h do 23h, za přítomnosti autora, překladatele a/nebo nakladatele. Samotné čtení potrvá vždy cca 20 minut, poté bude následovat 20minutová debata s autorem. Během zbylého času se bude moci publikum přesunout k dalšímu místu s jiným čtením.

 

 

Za přítomnosti autora, překladatele Benoît Meunier, představitelů nakladatelství Mirobole (francouzské vydání románu Druhé město) a spisovatele a herce Jeana-Gasparda Páleníčka.

 

Yann Porret, Maître luthier

103, avenue Daumesnil

75012 Paříž

 

Místo konání:

Datum:

28.5.2016 17:00 - 23:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala