Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.1.2016 19:00

Nízká Vysoká hra

Dokumentární film Martina Vadase a České televize, 2013, 1h27, v původním znění s francouzskými titulky. Po projekci bude následovat debata s režisérem a historičkou Françoise Mayerovou.

 

Producent, dokumentarista, režisér a kameraman Martin Vadas Nízkou Vysokou hru natáčel celých 23 roků, od roku 2012 v koprodukci s Českou televizí, která konečně do filmu vložila i klíčové archivní materiály Československé televize ze sedmdesátých let minulého století. Autor diváka provází celým příběhem, který se odvíjí od natáčení „dokumentárního“ filmu - tzv. kontrapropagandy - Vysoká hra v Československé televizi v roce 1974. Ten připravoval režisér Bohumil (Miloš) Pavlinec ve spolupráci s pracovníky ministerstva vnitra a štábem Hlavní redakce propagandy a dokumentaristiky ČST v letech 1973–74. Nakonec – až po třech letech – film narychlo podle aktuálních potřeb upravili pracovníci Ústřední redakce armády, brannosti a bezpečnosti (ÚRABB ČST), aby ho Československá televize odvysílala 23. ledna 1977 po Televizních novinách.

Druhou linií vyprávění jsou rozhovory Martina Vadase nad archivními záběry natočené v průběhu devadesátých let minulého století s kameramanem Kristiánem Hynkem a režisérem Otou Ornestem (1913 – 2002), dlouholetým ředitelem Městských divadel pražských. Divadelní režisér, herec a překladatel se stal nedobrovolným hrdinou příběhu Vysoké hry. Ale byl jím už dávno předtím, než ho v lednu 1977 zatkla StB, která jeho aktivity několik roků sledovala a na propagandistické využití svých poznatků se připravovala. Komunistická justice mu chtěla prokázat špionáž ve prospěch zahraničních mocností. Vystrašili ho hrozbou vysokého trestu, který by možná nepřežil. Normalizační komunisté zas chtěli pomocí sdělovacích prostředků rozpoutat „nenávist pracujícího lidu“ vůči „zaprodancům a samozvancům“ ale též vůči režisérovi-důchodci, milovníkovi umění a literatury. Jak dokládají i mnohé články z dobového tisku, vzali si ho na mušku jen proto, že napomáhal šíření převážně umělecké literatury českých autorů na západ. Nakonec mu nabídli obchod – překvalifikují trestněprávní špionáž na „pouhé“ rozvracení republiky – nižší trest za doznání a kajícné povídání do televize. Jeho nikdy nereprízovaná televizní vystoupení natočená pracovníky ČST za účasti vysokých funkcionářů ministerstva vnitra přímo ve věznici Ruzyně jsou dodnes nejotřesnějším obrazem normalizace. Do této linie vyprávění patří i neuskutečněné rozhovory s Pavlem Tigridem.

Třetí linií vyprávění jsou vzpomínky pamětníků na televizní vysílání Vysoké hry v ČST v lednu sedmasedmdesátého roku, na jeho tvůrce a okolnosti nástupu nových kádrů do znormalizované ČST. Tehdejší události a souvislosti komentují přizvaní historici Petr Blažek a Petr Cajthaml i samotní aktéři Ota Ornest, Marie Rút Křížková, Elzbieta Ledererová, kameraman Kristián Hynek, režisér Tomáš Bílý, Milan Šmíd a režisér-dokumentarista Martin Vadas, který v roce 1974 pracoval ve štábu jako externí asistent kamery (ostřič).

 

Martin Vadas

V roce 1980 spolu s Petrem Nýdrlem absolvovali celovečerním hraným filmem Evžen mezi námi, v hlavní roli s Janem Krausem, obor filmový a televizní obraz na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU), v letech 1980 – 2002 působil na FAMU jako pedagog katedry dokumentární tvorby. V roce 1992 byl šéfredaktorem Redakce zpravodajství ČST. Do jeho filmografie patří například dokumentární film Země bez hrdinů, země bez zločinců… ČT 1996, dokument Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína  – ČT TS Brno 2006, či unikátní rekonstrukce procesu s Miladou Horákovou a spol. dokumentární série Proces H – 10 x 52 min. ČT 2009. Je též režisérem pětadvaceti dílů zábavně-satirické hrané série Dvaadvacítka v hlavních rolích s Josefem Hrubým, Janem Krausem a Jiřím Ornestem – ČT 1997 – 1999.

Martin Vadas je členem Českého filmového a televizního svazu FITES od roku 1990, v letech 2000 až 2001 byl členem VV FITES, od roku 2012 působil jako místopředseda VV FITES a od roku 2014 je předsedou FITES (www.fites.cz).

 

Janáčkův sál

Vstup volný

 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

25.1.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala