Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2017 19:30 - 18.8.2017

Markéta Luskačová: První a poslední

Ikona české fotografie Markéta Luskačová zahájí 15. června 2017 v Českém centru Paříž výstavu fotografií, která představuje retrospektivní poohlédnutí za její více než padesátiletou tvorbou. Vystavené fotografie důvěrně dokumentují život a tradice v bývalém Československu i po jeho rozpadu, zároveň s sebou přináší důležité morální poselství.

Vernisáž 15. 6. 2017 od 19:30 za přítomnosti autorky Markéty Luskačové.

Výstava se skládá ze dvou spolu komunikujících celků. První část obsahuje černobílé fotografie z cyklu Poutníci, které zachycují momentky poutníků v Československu a v Polsku mezi lety 1964 a 1971. Dalších černobílé i barevné fotografie pochází z cyklu O smrti, koních a jiných lidech a představují práci z posledních let autorčiny tvorby zaměřenou většinově na oslavu masopustu v České republice.

Markéta Luskačová vždy fotografovala lidi, jejichž způsob života považovala za cenný a chtěla o něm podat fotografické svědectví. Svůj první soubor nazvaný Poutníci uskutečnila ještě během svého studia. Chtěla o poutnících a jejich putování podat zprávu dřív než zmizí, jelikož poutníci si nenechali vzít svůj duchovní život a dodržovali obřady předků navzdory perzekuci ze strany komunistického režimu. 

Fotografie je pro Markétu Luskačovou účinným nástrojem proti zapomnění. Také její poslední soubor o masopustech, který vznikal už v demokratickém režimu, je v podstatě politický, tentokrát v pozitivním slova smyslu. V historii České republiky se za těžkých časů masopusty vždy přestaly slavit - například během 1. světové války. Nebo byly přímo zakázané - například v roce 1939 po okupaci Československa nacisty, ale také v období komunismu. Svým prozatím posledním souborem chtěla světoznámá česká fotografka Markéta Luskačová podat dobrou zprávu o tom, že masopusty se v demokratických Čechách zase slaví a mohou slavit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Luskačová

Markéta Luskačová se narodila v Praze roku 1944.
V roce 1964 si koupila starší fotoaparát Leica spolu s ruským širokoúhlým objektivem 5,6/20 mm.
V letech 1961–1967 studovala sociologii kultury na Univerzitě Karlově v Praze. Již v průběhu studií se zajímala o témata tradic a náboženství, není proto divu, že obsahem její diplomové práce o tradičních formách náboženství na Slovensku byly fotografie poutníků. V letech 1966 - 1969 studovala dále fotografii na pražské FAMU.

Od roku 1968 pracuje jako nezávislá fotografka. S technikou fotografie ji radil později jeden z nejslavnějších českých současných fotografů Josef Koudelka. „Naučil mě, kde se to mačká,“ říká Luskačová. O obou umělcích v pozdější době napsal známý britský spisovatel John Berger: "Tito dva fotografové se vzájemně výrazně liší - v jeho fotografiích svět mluví, ona ve svých naslouchá tichu světa." 

V roce 1975 odešla do zahraničí. Žila a fotografovala v Anglii a v Irsku. Dlouho se věnovala například pouličním trhům v Londýně (cyklus Spitalfields).

Švýcarský fotograf René Burri ji nominoval na členství v agentuře Magnum Photos, pro kterou fotografovala v letech 1976-1980 (členkou agentury se však nestala).

Od roku 1998 vytvářela fotografický cyklus z českých masopustů, které fotila především v Roztokách a Úněticích u Prahy. Během práce na tomto cyklu začala poprvé fotografovat barevně, první barevné snímky zveřejnila po roce 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je autorkou více než dvaceti fotografických cyklů, které vystavovala po celém světě.

První cyklus Poutníci byl poprvé vystaven v roce 1971 v pražském Divadle za branou a o 12 let později ve slavném londýnském muzeu Victoria and Albert Museum. Její poslední cyklus O smrti, koních a jiných lidech byl v roce 2016 vystaven v Musée International du Carnaval et du Masque v belgickém městě Binche.

Oběma cyklům předcházela společná prezentace ve Španělsku ve Valladolidu (2017) a Huelvě (2016) a výstava « MARKÉTA LUSKAČOVÁ: Fotografie 1964–2014 » v pražské Leica gallery (2014), jejíž kurátorka Irena Žantovská Murray vytvořila výběr stěžejních fotografií. Ta o její tvorbě tvrdí: ,,Ten, kdo se s dílem Markéty Luskačové setká, nemusí znát místa a lidi, které svým objektivem zachytila, a přesto mu budou spatřené scény připadat důvěrně známé."

 Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách významných světových institucí: Tate, Victoria and Albert Museum, National Portrait Gallery (Londýn, GB), Musée International du Carnaval et du Masque (Binche, BE), Bibliothèque nationale de France (Paříž, FR), Brandts Museet for Fotokunst (Odense, DK), Stedelijk Museum (Amsterdam, NL), Slovenská národná galéria (Bratislava, SK), San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco, US), Museum of Modern Art (New York, US), Israel Museum (Jerusalem, IL) nebo také např. National Gallery of Australia (Canberra, AU).

 


 

www.marketaluskacova.com

 

Vstup zdarma

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 15.6.2017 19:30
Do: 18.8.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala