Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.1.2020 20:00 - 21:45

Cyklus OrigINovation: Vrcholné violoncello

Ve čtvrtém koncertu cyklu OrigINovation představí Kryštof Mařatka vynikajícího francouzského violoncellistu Françoise Salque a jeho omamnou virtuozitu ve světle moderní a současné hudby.

... Vše už bylo, zbývá jen to objevit…

V sezóně 2019 - 2020 nabízí skladatel Kryštof Mařatka pařížskému publiku řadu koncertů v Českém centru skrze kterou přibližuje posluchačům tajemství hudební tvorby a tvoří dialog s díly významných skladatelů minulosti. Při této příležitosti byli k účinkování na těchto koncertech přizváni vynikající čeští a francouzští hudebníci, kteří tak svým uměním spoluutvářejí tuto hudební událost plně v česko-francouzském duchu.

Koncert č. 4 - Úterý 14. 1. 2020

Vrcholné violoncello

Vynikající francouzský violoncellista François Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve světle moderní a současné hudby.
Program: Henri Dutilleux, Kryštof Mařatka, Zoltán Kodaly
Účinkuje: François Salque - violoncello

Program:

Henri Dutilleux
Trois strophes au nom de S.A.C.H.E.R (1976)

Kryštof Mařatka
Voja Cello, velké sólo pro violoncello inspirované cikánskou hudbou (1999)

přestávka

Kryštof Mařatka
Dolmen, pro sólové violoncello (2011)

Zoltán Kodaly
Sonata, pro sólové violoncello (1915)

Sólisté a skladatelé se vždy vzájemně inspirovali a jejich společná touha jít za hranice  dočasných možností byla často ve výsledku posunem dál, jak v umění interpretačním tak  skladatelském. Program tohoto večera stopuje tento fenomén skrze violoncello - nástroj, který byl v minulosti přímo ikonou takových posunů, ať už vzpomeneme Suity pro sólové violoncello  J.S.Bacha nebo Koncert pro violoncello a orchestr A.Dvořáka.
Na koncertě zazní čtyři skladby. Trois strophes od nedávno zesnulého klasika  francouzské moderny Henri Dutilleux, kterou Mistr napsal na objednávku legendárního ruského  violoncellisty Mstislava Rortropoviče. Dále uslyšíme virtuózní skladbu Voja Cello , kterou si  sólista Francois Salaue objednal u Kryštofa Mařatky a která se inspiruje rytmy a podmanivou krásou cikánské hudby. Třetí skladbou je Dolmen od stejného skladatele jenž je laděná do jakési  hluboké tajemné polyfonie inspirované korsickými neolitickými dolmeny. Program uzavírá  klíčová skladba moderního violoncellového repertoáru od maďarského skladatele Zoltána  Kodályho Sonata h moll, která v době svého vzniku neměla sobě rovné. 
Večer se ponese ve znamení sólového hraní předního francouzského violoncellisty  François Salque, který ztělesňuje právě ten typ interpreta hledajícího dokonalost svého interpretačního umu ve službách hudbě.

 

Kryštof Mařatka

Skladatel českého původu žije a pracuje od roku 1994 částečně v Praze i Paříži. Ve své tvorbě těží ze zkušeností jak na české, tak na francouzské umělecké scéně a díky tomu se mu úspěšně daří propojovat oba kulturní světy. Ty se mnohdy vzájemně inspirují anebo zpochybňují, ale především dávají Kryštofu Mařatkovi možnost odhalit nové cesty ve svém hudebního projevu.

http://www.krystofmaratka.com

Fotografie


Vstupné: 10 €

Rezervace na 01 53 73 00 22 nebo paris@czech.cz

 

SEZNAM VŠECH KONCERTŮ:

1. ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let
Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy
Úterý 15.10. 2019

2. ZÁHADA RUKOPISU H.136
Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů
Čtvrtek 7.11.2019

3. ARBORETUM ČASU
Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?
Čtvrtek 5.12.2019

4. VRCHOLNÉ VIOLONCELLO
Vynikající francouzský violoncellista Francois Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve
světle moderní a současné hudby

Úterý 14. 1. 2020

5. KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA
Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a komponované soudobé
Úterý 4.2.2020

6. BATALION, kino-koncert
První velký český němý film (1927) doprovázen hudebníky naživo hudbou Kryštofa Mařatky
napsanou na objednávku Musée du Louvre v roce 2002

Čtvrtek 12.3.2020

7. CEMBALO - historické? moderní?
Přední česká cembalistka Monika Knoblochová uvádí klíčové repertoárové, moderní a nové
skladby pro tento jedinečný hudební nástroj

Úterý 28.4.2020

8. 
DOSTAT DAREM, PŘEDÁVAT, VRACET... koncert-projekce
Od nejmladší generace k nejstarší skrze hudbu a napříč filmovým časem
Úterý 19.5.2020

9. NOVÉ SVĚTY
Neznámý klavír v exotických proměnách mikro-intervalových harmonií a orchestrální
mohutnosti
Čtvrtek 18.6.2020 

 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

14.1.2020 20:00 - 21:45

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala