Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.1.2016 16:00

Loutkové divadlo, moc a společnost v českých zemích 1945-1989

Přednáška Rachel Fourmentinové, Vedoucí Odboru kultury, mládí, sportu a občanských sdružení Kraje Franche-Comté.

 

 

Kultura má v kolektivních představách českých zemí zvláštní místo: několikrát byla nucena sehrát roli svědomí národa. V rámci tohoto pojetí vlastních dějin Češi dávají důležité místo divadlu, což potvrdila historiografie komunistického režimu. Studium českého divadla je tedy studiem umělecké disciplíny úzce spojené se společenským a politickým vývojem období komunistického režimu - a to platí i pro loutkové divadlo.

Mezi roky 1945 a 1989 je totiž  vývoj loutkového divadla stejně spojené s mocí a společností. Z jakých důvodů? Jak a proč loutkové divadlo oscilovalo během tohoto období mezi revoltou a propagandou? Bylo nucené sledovat sovětský model nebo se mu podařilo pokračovat ve vlastní tradici? Dostala se mu díky svému statutu umění a priori dětského alespoň dílčí autonomie?

Z tohoto pohledu bude přednáška sledovat cestu českého loutkového divadla mezi roky 1945 a 1989, strategie, které využívali umělci vůči moci, a proměnlivou roli loutkového divadla ve společnosti.

 

U vchodu se prokažte touto pozvánkou a dokladem totožnosti:

 

Centrum slovanských studií pařížské Sorbonny

Přednáškový sál (2. patro)

9 rue Michelet

75006 Paříž

Místo konání:

Centre d’études slaves de la Sorbonne

Datum:

29.1.2016 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala