Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.12.2015 18:30

La Nation tchèque, zapomenutá kapitola zrodu Česko-Slovenska

Dvouměsíčník La Nation tchèque se zrodil 1. května 1915. Název navrhl novinář Rudolf Kepl, který byl již před válkou pařížským dopisovatelem Národních listů. Nápad založit podobnou revue vznikl po setkání, které měl v Ženevě s T. G. Masarykem o pár měsíců dříve. Sorbonnský profesor Ernest Denis, který byl Čechy i SLováky považován za hlavního jejich orodovače ve Francii, souhlasil se ujmout vedení časopisu.

Účelem pro exulanty bylo jednak vytvořit platformu, díky které by se mohli snažit přesvědčit francouzskou veřejnost o nutnosti nového uspořádání Střední Evropy na základě práva národů na sebeurčení, a jednak sesbíret co nejvíce iniformací pro jejich spoluobčany. A vskutku, tato iniciativa předcházela a připravila organizaci všech česko-slovenských kolonií rozptýlených po Evropě a Americe kolem Masarykovy osoby a kolem Národního výboru, vytvořeného v roce 1916.

Tento večer, pořádaný ku přiležitosti stého výročí založení revue, se bude konat na samotném místě, na kterém se La Nation tchèque  usídlila od května 1916: do svého zániku v létě 1919 sídlila totiž na adrese 18, rue Bonaparte, kam se usadil (již "československý") Národní výbor.

V těchto symbolických místech, kde se zrodila Česko-slovenská republika se k této příležitosti sejdou vnuk zakladatele revue, politolog a přední specialista na muslimský svět Gilles Kepel, společně s historiky věnující se Československé kolonii ve Francii, umění a dějinám 20. století.

 

18h30

Inaugurace pamětní desky ku poctě Rudolfa Kepla realizované sochařem Otakarem Španielem

 

19h

Debata moderovaná Jacquesem Rupnikem (politolog a profesor při Sciences Po/CERI)

- Gilles Kepel (profesor při Sciences Po): Rodinná historie

- Jean-Philippe Namont (profesor při Pařížském katolickém institutu): Rudolf Kepl a československá kolonie

- Markéta Theinhardt (profesorka při pařížské Sorbonně):  Kupka, La Nation tchèque a válka

- Antoine Marès (profesor při univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne a UMR SIRICE): Politická orientace La Nation tchèque: od Ernesta Denise po Edvarda Beneše

 

Janáčkův sál

Vstup volný

 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

9.12.2015 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala