Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.10.2015 10:00

Karel Poláček (1892-1945): český spisovatel mezi světovými válkami

Ku příležitosti 70. výročí úmrtí Karla Poláčka pořádají pařížská univerzita Inalco a České centrum Paříž kolokvium, literární čtení a filmovou projekci věnované jeho životu a dílu. Spisovatel a novinář Karel Poláček, nerozlučně spojený se středoevropským židovským světem jak svým rodinným původem tak tématy jeho díla a zároveň úzce spjatý s českou kulturou První republiky se rovněž nabízí coby odpichový můstek k pozorování české literatury meziválečného období a jejích protagonistů ve vztahu k oběma světovým válkám a k nastínění meziválečného „českožidovského“ světa, jehož byl Poláček předním představitelem.

 

- 10h00-17h30, Inalco, Slavnostní salonky, 2 rue de Lille, 75007 Paříž:

kolokvium Karel Poláček (1892-1945): český spisovatel mezi světovými válkami.

- 19h, České centrum Paříž, 18 rue Bonaparte, 75006 Paris :

Čtení z Poláčkových povídek ve francouzském překladu a projekce filmu U nás v Kocourkově Miroslava Cikána (1934, 1h26, v původním znění s anglickými titulky) na námět Karla Poláčka.

 

Program kolokvia:

10h00-17h30 :

Karel Poláček (1892-1945): český spisovatel mezi světovými válkami, kolokvium, místo: Inalco, Slavnostní salonky (2 rue de Lille, 75007 Paříž)

 

Účastníci a přispěvovatelé:

Étienne Boisserie, CREE / Inalco (Paříž)

Jean Boutan Eur’Orbem, Sorbonna 

Martin Daneš, novinář, Paříž

Thibault Deleixhe, CREE / Inalco

Erik Gilk, Filozofická fakulta Palackého univerzity (Olomouc)

Anne Grynberg, CERMOM / Inalco

Petra James, Svobodná univerzita Bruxelles

Jean-Gaspard Páleníček, České centrum Paříž

Martin Petráš, Univerzita Charles-de-Gaulle Lille 3 (Bruxelles)

Catherine Servant, CREE / Inalco

 

Kolokvium se bude zaobírat následujícími tematickými okruhy:

Když jdou hrdinové do války: První světová válka – od intimního prožitku po románový příběh

- „Zlatý věk“ První československé republiky (1918-1938) skrze Poláčkovo dílo (novinařina, humor a satira, meziválečný „českožidovský“ svět, kritika maloměšťáctví…)

- Karel Poláček přeložen a k přeložení

- Film v díle Karla Poláčka a Karel Poláček ve filmu

Vědecký výbor:

Étienne Boisserie (Inalco), Erik Gilk (Palackého univerzita, Olomouc), Françoise Mayer (Univerzita Montpellier), Jean-Gaspard Páleníček (České centrum Paříž), Catherine Servant (Inalco).

S podporou výzkumného střediska Connaissance de l’Europe médiane (Cnrs).

 

---------------------------------------------

 

- Od 19h:

Večer věnovaný Karlu Poláčkovi v Českém centru Paříž (18 rue Bonaparte, 75006 Paříž):

Večer bude sestávat ze dvou částí:

- čtení z Poláčkových povídek přeložených studenty Inalco a vybraných z knih Povídky israelského vyznání (1926) a Pan Selichar se osvobodil (1933)

- promítání filmu U nás v Kocourkově (1934, 1h28) Miroslava Cikána podle Karla Poláčka, s Janem Werichem, Jindřichem Plachtou, Jaroslavem Marvanem…

 

----------------------------------------------------

 

Detailní program:

 

Adresy:

10h-17h30 :

Institut national des langues et civilisations orientales

Salons d’honneur

2, rue de Lille

75007 Paris

 

Od 19h :

Centre tchèque de Paris

18, rue Bonaparte
75006 Paris

Vstup volný

 

Pořádají:

Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE / Inalco), České centrum Paříž

Kontakty:

Catherine Servant, catherine.servant@inalco.fr

Jean-Gaspard Páleníček, ccparis@czech.cz

 

Místo konání:

INALCO a České centrum Paříž

Datum:

16.10.2015 10:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala