Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.2.2020 20:00 - 22:00

Cyklus origINnovation: Kameny, kosti, příroda

V pátém koncertu cyklu origINnovation nás skladatel Kryštof Mařatka provede hudbou lidovou i soudobou, inspirovanou zvuky a přírodou kolem nás. Účinkují Toni Di Napoli (lithophones, hra na kameny), Cargez Gretsjen (klarinet), Karine Lethiec (viola) a Kryštof Mařatka (klavír a české lidové hudební nástroje).

…Vše už bylo, zbývá jen to objevit… 

V sezóně 2019 - 2020 nabízí skladatel Kryštof Mařatka pařížskému publiku řadu koncertů v Českém centru skrze kterou přibližuje posluchačům tajemství hudební tvorby a tvoří dialog s díly významných skladatelů minulosti. Při této příležitosti byli k účinkování na těchto koncertech přizváni vynikající čeští a francouzští hudebníci, kteří tak svým uměním spoluutvářejí tuto hudební událost plně v česko-francouzském duchu.

Koncert č. 5

KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA

Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a soudobé.

Úterý 4.2.20201H30

Účinkují:Toni Di Napoli - lithophones, hra na kameny
Carjez Gerretsen - klarinet
Karine Lethiec - viola
Kryštof Mařatka - klavír a české lidové hudební nástroje: (kostěná flétna, dřevěná harmonická flétna koncovka, nosová flétna, pastýřská trouba, rákosová píšťalka, kamzičí roh...)

Program:

Toni Di Napoli
Kameny, solo pro lithophony-kameny (2018)

Antonín Dvořák
Trio Dumky op. 90
úprava Kryštofa Mařatky pro klarinet, violu a klavír (2013)
výběr: 1,2,3,6, (1890)

Kryštof Mařatka
VIRGO, pro kostěnou flétnu, violu a lithophony (2018)

Toni Di Napoli a Kryštof Mařatka
Improvizace pro lithophony a struny klavíru

Olivier Messiaen
Ptačí propast - Abîme des oiseaux pro klarinet sólo (1940)

Kryštof Mařatka
Báchorky - fables pastorales, pro violu, klarinet, klavír a soubor českých lidových hudebníchnástrojů (2016)

I ty nejjednodušší a nejpřirozenější jevy a věci v sobě skrývají tajemství zvuku: kameny, kosti, ptačí zpěv, pohyb v tanci, traviny, větve stromů... to vše je zvuk, to vše může inspirovat khudebnímu ztvárnění, záleží jen na možnosti komunikovat s danou hmotou a vdechnout jíobsah, tedy život.
Program tohoto večera odráží právě tuto schopnost, kterou můžeme pozorovat jak uhudby moderní (Ptačí propast - Abîme des oiseaux), alternativní improvizované (lithophony,Virgo), romantické (Dumky) a soudobé inspirované lidovou tvořivostí (Báchorky).

Kryštof Mařatka

Skladatel českého původu žije a pracuje od roku 1994 částečně v Praze i Paříži. Ve své tvorbě těží ze zkušeností jak na české, tak na francouzské umělecké scéně a díky tomu se mu úspěšně daří propojovat oba kulturní světy. Ty se mnohdy vzájemně inspirují anebo zpochybňují, ale především dávají Kryštofu Mařatkovi možnost odhalit nové cesty ve svém hudebního projevu.

http://www.krystofmaratka.com

Vstupné: 10 €

Rezervace na 01 53 73 00 22 nebo paris@czech.cz

 

SEZNAM VŠECH KONCERTŮ:

1. ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let
Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy
Úterý 15.10. 2019

2. ZÁHADA RUKOPISU H.136
Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů
Čtvrtek 7.11.2019

3. ARBORETUM ČASU
Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?
Čtvrtek 5.12.2019

4. VRCHOLNÉ VIOLONCELLO
Vynikající francouzský violoncellista Francois Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve
světle moderní a současné hudby

Úterý 14. 1. 2020

5. KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA
Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a komponované soudobé
Úterý 4.2.2020

6. BATALION, kino-koncert
První velký český němý film (1927) doprovázen hudebníky naživo hudbou Kryštofa Mařatky
napsanou na objednávku Musée du Louvre v roce 2002

Čtvrtek 12.3.2020

7. CEMBALO - historické? moderní?
Přední česká cembalistka Monika Knoblochová uvádí klíčové repertoárové, moderní a nové
skladby pro tento jedinečný hudební nástroj

Úterý 28.4.2020

8. 
DOSTAT DAREM, PŘEDÁVAT, VRACET... koncert-projekce
Od nejmladší generace k nejstarší skrze hudbu a napříč filmovým časem
Úterý 19.5.2020

9. NOVÉ SVĚTY
Neznámý klavír v exotických proměnách mikro-intervalových harmonií a orchestrální
mohutnosti
Čtvrtek 18.6.2020 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

4.2.2020 20:00 - 22:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala