Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.4.2018 19:30

Koncert na počest Josefa Šímy v Remeši

Večer plný hudby a literatury věnovaný malíři Josefu Šímovi (1891-1971) a jeho uměleckým vazbám na město Remeš, kostel Saint-Jacques a umělecké skupiny "Le Grand Jeu" a" Phrères Simplistes". Akce pod záštitou velvyslance ČR ve Francii, Petra Druláka, a starosty města Remeše, Arnauda Robineta.

  

Josef Šíma

 Světově proslulý výtvarník Josef Šíma se natrvalo usazuje ve Francii na počátku dvacátých let minulého století, v přibližně stejné době, kdy zahajuje svou velmi bohatou a nesmírně pozoruhodnou ilustrační tvorbu. Jeho výtvarná díla doprovází básně Seiferta, Nezvala, Biebla, ale především texty moderních francouzských básníků jakými jsou Apollinaire, Cousteau, Soupault, Aragon. Od roku 1927 je ve spojeni s remešskými umělci, s nimiž zakládá v následujícím roce „Revue Le Grand Jeu“ (Vysoká hra). Duchovní spříznění s jedním z největších francouzských literátů Pierrem-Jean Jouvem, prostřednictvím něhož se seznamuje s psychoanalýzou Lacana, podstatně ovlivňuje jeho další tvůrčí myšlení. V posledních letech svého života Šíma vytváří rozsáhlý cyklus leptů pro sbírku René Chara. Po cely život jsou ilustrace s malířským dílem ve vzájemné interakci, nedají se chápat jako okrajová aktivita. Význam a smysl ilustrace Šíma posunuje do roviny plnohodnotného grafického ekvivalentu literárního díla, „jeho kresby a rytiny jsou vždy samy o sobe působivými básněmi“ (Teige). Šímova tvorba výrazně působí na okruh svých literárních přátel, ale i on sám čerpá inspiraci z jejich básni a textů. Postupně se stává také autoritou i pro jine výtvarníky, jako pro H. Michaux, skutečným „básníkem mezi malíři“ (F. Smejkal). Jen neobratně se jeho výtvarné dílo opatřuje nálepkami různých profilovaných výtvarných proudů, i když s nimi sdílí mnohé, zůstává naprosto originálním umělcem, který je sám vůdčí osobností. Šíma je zároveň spojený s ojedinělým českým estetickým fenoménem známým pod jménem „poetismus“. Není proto divu, že i dnes, po čtyřiceti letech od jeho smrti, se na Šímu odvolává celá řada žijících umělců (Pourcher, Lioté, Krochka, Moucha, Boštík..), pro něž Šíma je skutečným fenoménem a trvalou inspirační hodnotou; Šímova tvorba je ztělesněním duchovně hlubokého souznění české a francouzské sensibility.

Lenka Stransky

 

Hudební a literární večer

Hudebníci:

Olivier Besson, recitace  //  Dagmar Šašková, mezzosoprán  //  Kurt Lueders, varhany  //  Olivier Innocenti, akordeon, bayan & eigenharp  //  Martin Laliberté, elektroakustika

 

Komentář:

Lenka Stransky, muzikoložka (Université Paris-Est)
Anne-Christine Royère, literární historička (Université de Reims)
Laure Gauthier, germanistka a literární historička (Université de Reims)

 

Koncepce večera: Lenka Stransky

 

Program

Jean-Marc Chouvel

Wenn wir in höchsten Nöten sein, varhany

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, varhany

Josef Klička

Légende, op. 44, varhany

"Český poetismus" a jeho vztah k francouzské umělecké tvorbě, komentář Lenky Stransky

Vítezslava Kaprálová

Bezvětří, zpěv a varhany

Bilým šátkem mává, zpěv a varhany

Olivier Innocenti

Five Orchestral Sensations pro elektronické zařízení Eigenharp

Johann Sebastien Bach

Sinfonia n°9, přepis pro bayan

Roger Gilbert-Lecomte: Básně

"Le Grand Jeu" a literární kontext, komentář Laury Gauthier

Marius Constant

L‘Ange bleu, scénická hudba pro akordeon

Bohuslav Martinů

Trois chants sur les poèmes d’Apollinaire, zpěv a bayan

Bohuslav Martinů

Automne malade, zpěv a bayan

Roger Gilbert-Lecomte: Básně

Petr Eben

Já jsem Tvůj ty jsi má, zpěv a bayan

Quand ce beau printemps, zpěv a bayan

Henri Michaux

Sous les yeux. Michaux, les toiles de Josef Šíma

Michaux a Šíma, komentář Anny-Christine Royère

Martin Laliberté

Vitraux, elektroakustické vystoupení

René Daumal: Básně

Olivier Innocenti

Improvisace, eigenharp

Vladimír Holan

Motlitba kameni, báseň zpívaná Dagmar Šaškovou

Jean-Yves Bosseur

Světla (báseň Vladimíra Holana), zpěv a akordeon, tvorba

Leoš Janáček

Loučení, zpěv

Brožura ke stažení zde


 

Akce je organizovaná Velvyslanectvím ČR ve Francii a kolektivem aCROSS za finanční podpory Českého centra Paříž, v rámci 10. výročí od založení partnerství mezi Kutnou Horou a Remeší. 

 


 

Místo konání:
Église de Saint-Jacques, Reims
Datum:

13.4.2018 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala