Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2019 11:00 - 21.12.2019 19:00

Josef Šíma / Henri Michaux

Ne náhodou je nová pařížská galerie Orbis pictus slavnostně otevřena výstavou Josef Šíma a Henri Michaux.

Díla obou umělců, o nichž nebylo po několik desetiletí ani vidu ani slechu, se na výstavě střetávají poprvé. Od 60. let však byla jejich díla vystavována ve stejných galeriích, na konci 40. let bydleli na stejné pařížské ulici v sousedních bytech a jako exulanti se znali od 20. let.

Pro oba umělce, původem z Česka a Belgie, byla možnost stát se Pařížanem srdeční záležitostí. V té době inspirovala Paříž umělce po celém světě, protože byla otevřeným, mezinárodním a svobodným městem ! Galerie Orbis pictus chce obnovit tuto tradici, kterou tak obdivuhodně následovali předchůdci Thessa a Jacques Herold, 7 rue de Thorigny. Během své 25leté kariéry v Marais představili krásnou komunitu umělců ze čtyř koutů světa, mezi něž patří také Šíma a Michaux. Tato výstava se koná na jejich počest.

 

Josef Šíma (1891–1971)

Josef Šíma se narodil 19. března 1891 v Jaroměři ve východních Čechách. Po ukončení studií malířství v Praze přijíždí v roce 1921 do vyvolené Francie a s krátkými přestávkami pobývá až do své smrti v roce 1971 převážně v Paříži. Mezi léty 1928 a 1932 je členem disidentské surrealistické skupiny Grand Jeu. Jako autor snových děl a záhadných portrétů se stává oblíbeným ilustrátorem svých přátel Pierra Jeana Jouveho, Georgese Ribemonta-Dessaigneho nebo Rogera Gilberta-Lecomta. Od roku 1945 působí jako kulturní attaché svobodného Československa. K malbě se vrací v roce 1949. Znova se stává uznávaným malířem světel a stínů, a to díky knihkupci a galeristovi Jeanu Huguesovi a jeho pařížské galerii Le Point Cardinal. Jeho první retrospektivní výstava se koná tři roky před jeho smrtí v roce 1968 v Muzeu moderního umění města Paříž. Ve své mateřské zemi je považován za jednoho z největších českých malířů 20. století spolu s pařížskými rodáky Muchou, Kupkou a Toyen.

 

 

Henri Michaux (1899–1984)

Henri Michaux se narodil 24. května 1899 v Namuru v Belgii. Do Paříže přijíždí v roce 1924 a zůstává tam až do své smrti v roce 1984, avšak s dlouhými přestávkami kvůli dalekým cestám do jižní Ameriky a Číny. Svou spontánní tvorbou dost podobnou surrealismu se již od počátku své tvorby distancuje od skupiny Bretona a stává se samostatným svobodným tvůrcem. Jako básník a esejista byl oblíben, ale nebylo pro něj snadné přesvědčit konzervativce, že jeho kresby a malby na papíře nejsou jen jednoduché črty básníka, který věrně ilustruje své texty. Ve své tvorbě spojuje psaní s malbou a inspiruje se čínskou kaligrafií. Jeho první retrospektivní výstavy se konají v Amsterdamu a Ženevě v roce 1964, následně v Palais du Tokyo v Paříži v roce 1965, v muzeu Guggenheim v New Yorku a pak po celém světě. Taktéž je mu věnována velká výstava při otevření Centre Pompidou v roce 1978.

 

Místo konání:

Orbis Pictus 7 rue de Thorigny,75003

Datum:

Od: 18.10.2019 11:00
Do: 21.12.2019 19:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala