Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.11.2012 20:00

Helena Třeštíková – Soukromý vesmír

Zahajovací film pařížského Měsíce dokumentárního filmu 2012, za přítomnosti režisérky

 

 

 

Dějiny jedné rodiny zaznamenala Helena Třeštíková ve svém zatím nejdelším časosběrném projektu. Film Soukromý vesmír natáčela 37 let a zachytila tak v ohromující šíři život členů jedné obyčejné české rodiny od 70. let až do současnosti. Helena Třeštíková začala sledovat s filmovým štábem svou kamarádku Janu v roce 1974. Jana tehdy čekala první dítě s manželem Petrem a právě život jejich syna Honzy je osou tohoto filmu. Před kamerou se tu narodí, vyrostou a dospějí dohromady tři děti a jejich rodiče prožijí velkou část svého života. Zatímco archivní záběry připomínají uměleckou kariéru Karla Gotta, významné okamžiky dobývání kosmu či zásadní politické proměny této země, deníky rodiny Kettnerových, které si po celou dobu pečlivě vedl otec rodiny Petr, nabízejí soukromou alternativu velkých dějin. Manželé Kettnerovi a jejich děti nevedou tak dramatický život jako hrdinové předchozích režisérčiných filmů Marcela, René a Katka. Jako statisíce dalších Čechů i Kettnerovi v éře nesvobody soustředili pozornost na svůj „soukromý vesmír“. Fascinující cesta jejich životem je i díky tomu velmi optimistickým a zároveň dojemným svědectvím o důležité roli rodiny, o jedinečnosti a pestrobarevnosti lidského života a neustálém hledání jeho smyslu.

 

www.bpi.fr/fr/les_dossiers/arts2/portrait_helena_trestikova.html

 

Spolupařádá České centrum Paříž.

 

 

Filmy, které mohou shlédnout návštěvníci Měsíce dokumentárních filmů, se vyznačují rozmanitostí forem i pohledů. Tuto rozmanitost spojuje kreativita autorů, motivovaná potřebou sdílet otázky o světě, mající intimní, politický, umělecký i filozofický charakter.

Filmaři nepřestávají zkoumat hranice žánru“, vymýšlet křížení s jinými žánry, vynalézat nové způsoby. Přesto je otázka formy určující pro prožitek diváka. Netážeme-li se, zda odsoudit žánry jako „magazín“ či „reportáž“, které však také mají své úspěchy, je jasné, že „forma je obsah, který vyplouvá na povrch“.

Při každoročním Měsíci dokumentárních filmů, který se koná po celé zemi i v zahraničí, se můžeme během celého jednoho měsíce utvrzovat o identitě formy a obsahu, kterou Victor Hugo vyjádřil takto: „Hledejte v etymologii, dostaňte se až ke kořeni slova, představa a nápad jsou jedno a totéž slovo. Mezi tím, čemu říkáte forma a tím, čemu říkáte obsah, je absolutní identita. Jedno je vnějškem druhého, forma je zviditelněným obsahem.“ Každá projekce na Měsíci dokumentárních filmů sama o sobě upozorňuje na nápaditou filmařskou tvorbu.  

Na letošním třináctém, bohatě nabitém ročníku se podíleli: asociace Images en bibliothèques a její partneři, kolektiv regionálních koordinátorů a stovky organizací. Na programu jsou unikátní dokumenty, tematický program zahrnuje reflexe filmů, setkání, debaty…

V rámci programu rovněž probíhá první ročník „Měsíce webového dokumentu“ s výběrem z webových stránek o dokumentárním filmu. Ačkoliv je tato paralelní nabídka ještě v plenkách, umožní nám nahlédnout na to, jakým způsobem se někteří autoři snaží uchopit tento vznikající žánr, aby v něm nechali rozeznít svůj vlastní hlas.

Dalším důležitým bodem ročníku 2012 je počet míst hostících festival, jedná se téměř o 1500 míst ve Francii a ve světě! Jsou jimi mediatéky, kina, kulturní centra, spolky, muzea, školy, univerzity, stejně tak nemocnice, vězení, venkovská sídla, atd. Filmoví distributoři prožívají hluboké změny, jakými je např. digitalizace a Měsíc dokumentárního filmu tak přináší výjimečnou příležitost k sestavení programu, který umožní návštěvníkům objevovat filmový svět. Klíčem k úspěchu této události, vztahující se k širokému publiku, je účast mnoha aktérů v oblasti kultury, vzdělání či společenských otázek.  

Díla podporovaná sítí Měsíce dokumentárního filmu jsou někdy o něco méně „jednoduchá“ než ostatní. Jsou často bohatší, spletitější a šokující. Doufáme, že si každý divák ze setkání s dílem odnese touhu následovat tento objev i na jiných projekcích…

Jean-Yves de Lépinay, prezident asociace Images en bibliothèques

 

Entrée : 10 €, tarif réduit : 4 €.

 

Salle Cinéma 1

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou

75004 Paris

01 44 78 12 33

www.centrepompidou.fr

 

Místo konání:

Centre Pompidou, Place Georges Pompidou 75004 Paris

Datum:

10.11.2012 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala