Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.9.2014 - 20.9.2014

Freudovská psychoanalýza a středoevropské literární kruhy. Mezinárodní převody a národní kontexty (1895-1939)

Mezinárodní kolokvium pořádané ústavem Eur’Orbem a ústavem Reigenn pařížské Sorbonny.

 

 

 

19. září 2014

9h00: Přivítání účastníků a úvodní řeč

 

10h-12h : Sekce 1 – Cesty literární recepce ve Střední Evropě

 

György Péter Hárs – Collegium József Eötvös: The reception of psychoanalysis in Hungarian journals and among Hungarian writers in the first four decades of the 20th century.

 

Lena Magnone – Varšavská univerzita: Kulturní transfery psychoanalýzy v polských intelektuálních kruzích před rokem 1939.

 

Philippe Gelez – Sorbonna / EUR’ORBEM: Freud v jihoslovanském prostředí: první kontakty.

 

14h-17h : Sekce 2 – Projekce – sny a surrealismus

 

Adam Bžoch – Institut světové literatury, Slovenská Akademie Věd: In the Shadow of Freud’s Death – the Reception of Psychoanalysis in Slovak Surrealism and its Radius.

 

Lenka Bydžovská – Akademie věd ČR: Jindřich Štyrský and his Book of Dreams.

 

15h30 : Přestávka

 

Karel Srp – nezávislý badatel a kurátor, Praha: Suddenly, At Once, Immediately, Unexpectedly (Crossing Views On Dream in the Czech Culture Around 1930).

 

Catherine Géry – INALCO:  Byl stříbrný věk ruské literatury zlatým věkem psychoanalytického myšlení?

 

 

20. září 2014

9h00: Přednáška Thomase AnzA: Marburgská univerzita: Kooperation und Konkurrenz. Beziehungskonstellationen zwischen Psychoanalyse und moderner Literatur.

 

10h30-12h30 : Sekce 3 – Satira psychoanalýzy, mezi příklonem a odporem

 

Gerald Stieg –Sorbonne III: Karl Kraus, odpůrce psychoanalýzy.

 

Martin Petráš – Univerzita Lille III: Případ Karla Čapka. Odkazy na psychoanalýzu v jeho policejních příbězích.

 

Clara Royer – Sorbonna / EUR’ORBEM: Parodie snů v satirických maďarských revuích.

 

 

14h-17h : Sekce 4 – Freudovská psychoanalýza a středoevropská literární modernita

 

Xavier Galmiche – Sorbonna / EUR’ORBEM: Zjevení v díle Jakuba Demla.

 

Pawel Dybel – Varšavská univerzita: The Images of Phallic Women in “August” (from Cinnamon Shops) by Bruno Schulz.

 

15h30 : Přestávka

 

Mateusz Chmurski – Lotrinská univerzita / EUR’ORBEM: Inspirace, ponoření, identifikace. Géza Csáth a Slečna G.

 

Jiří Pechar – Filozofický ústav Akadamie věd ČR: „Rodinný román neurotiků“ u Josefa Holečka.

 

 

Maison de la Recherche

28 rue Serpente

75006 Paříž

Místo konání:

Maison de la Recherche

Datum:

Od: 19.9.2014
Do: 20.9.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala