Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2017 17:00

Franz Kafka: Dopis otci

České centrum Paříž zve diváky ke shlédnutí představení Franz Kafka: Dopis otci, které se uskuteční v rámci Festivalu de Grignan ve Versailles dne 17. září v 17 hodin. Jak název napovídá dopis je určen jen jedinému čtenáři. Nejedná se o Kafkovo nejtypičtější dílo a ačkoliv bylo vydáno posmrtně, je považováno za klíčové pro pochopení celé jeho tvorby.

Osobitá autobiografická zpověď autora světové literatury formou dopisu, jenž byl adresovaný Kafkovu tyranizujícímu otci Hermannu Kafkovi, by mohla vést k odhalení skutečné povahy ztrápeného literárního génia...

Dopis, který nikdy nebyl ani odeslán, ani doručen, svým rozsahem asi sedmdesáti stran dopis přesahuje rámec epistolární literatury. Kafka ho napsal při svém pobytu v Želízech (okres Mělník) v listopadu 1919, kdy byl na návštěvě u Maxe Broda. Je to obžaloba a zároveň sebeanalýza umožňující čtenáři nahlédnout do autorova složitého duševního života. 

List svědčí o jejich protikladných povahách. Kafkův otec se nám z textu jeví jako člověk tvrdě uplatňující svou autoritu ať už vůči své rodině nebo svým zaměstnancům. Byl praktikem vyžadujícím výkon a poslušnost. Franzovy umělecké sklony, především jeho bytostná potřeba psát byly zcela mimo jeho obzor, natož aby byl ochoten je ocenit. Alespoň tak se to jevilo jeho synovi, který se s přezíráním otce těžce vyrovnával po celý svůj život. Dopis napsal až jako šestatřicetiletý. Dílo samotné je tedy značně osobní a svou citovou angažovaností kontrastuje s Kafkovými známějšími texty, na nichž je vždy patrná úzkostlivá snaha po objektivitě. Dopis otci je významný i proto, že zdůrazňuje motiv charakteristický pro celé Kafkovo dílo a tím je vina. Právě vědomí neustálé nedostatečnosti a nepřijetí ze strany těch nejbližších a z toho plynoucí pocit viny tu hraje hlavní roli. To je samo o sobě dost tíživé téma. Celkové vyznění jevištní podoby díla ale takové není. Pokud je totiž do inscenace nějaký prvek přidán (např. zpěv, dětská říkanka), nepostrádá humor a text odlehčuje.

Zpracování: Benjamin Guillard a Emmanuel Noblet

Vstupné : 15 € / Předplatitelé, studenti : 10 €
Doba trvání : 1h
45 minut před zahájením, místa od 3. řady 5 €

Rezervace na telefonním čísle 01 39 66 30 00 pod heslem  « Centre tchèque » nebo e-mailem pod stejným heslem na adrese smiele@theatremontansier.com, platba na místě. 

 

Místo konání:
13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles
Datum:

17.9.2017 17:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala