Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.3.2018 - 30.7.2018

Kupka : průkopník abstrakce

Velká retrospektivní výstava nejznámějšího českého umělce v Grand Palais, jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství.

 

Grand Palais plánuje na jaro  2018 tři velké výstavy: Kupka, Artistes & Robots,  Le Jeune Tintoret.
Málokteré jméno českého původu zaznamenává tak silnou světovou odezvu jako František Kupka. Jedním z důvodů je i fakt, že abstraktní malířství představuje jedno z klíčových témat dějin umění 20. století. Kupka patří k trojici jeho zakladatelů spolu s Robertem Delaunayem a Vasilijem Kandinským. 

František Kupka

Kupka (1871 - 1957) byl český malíř a grafik světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci dalšího nového výtvarného směru – orfismu, tedy směru, přibližujícímu malířství jiným uměním (hudba, poezie). Převážnou část života žil ve Francii. František Kupka byl též i grafikem – ilustrátorem. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové výtvarné tvorby.

Dílo

Celé dílo Františka Kupky se do své konečné podoby utvářelo od prvopočátečního popisného realismu přes vlivy doznívajících malířských tendencí a směrů až ke konečnému vyústění do abstrakce. Zásadní okamžik jeho vstupu na mezinárodní uměleckou scénu představuje Podzimní salón roku 1912. Vystavením  Amorfy, Dvoubarevné fugy a Amorfy, Teplé chromatiky se dostává do povědomí jako zakladatel a průkopník abstraktního umění vůbec. 

 
Samotná abstraktní tvorba Františka Kupky měla svůj specifický vývoj a zákonitosti. Šlo zde o zpracování tématu pohybu. Až do roku 1930 byly základem jeho nefigurativních obrazů realistické podklady, vrcholné období Kupkovy tvorby však představuje tzv. čistá abstrakce. Důležitou úlohu také sehrál Kupkův vztah k hudbě, vedoucí k rozvinutí výtvarného směru – orfismu. Díla Františka Kupky byla vystavována na mnoha výstavách u nás i v zahraničí. Dosud největší přehlídkou jeho tvorby byla výstava v Japonsku v roce 1994. V roce 1998 byla uskutečněna poslední rozsáhlá domácí výstava v Národní galerii v Praze. Na přelomu let 2012 a 2013 byla v Salmovském paláci v Praze na Hradčanech uspořádána výstava Cesta k Amorfě ukazující Kupkova díla zapůjčená od významných světových institucí i soukromých sběratelů z České republiky, Francie a USA. Významné sbírky Kupkových obrazů a studií se nalézají v pražském Museu Kampa a v Národní galerii v Praze.

 


 

 

 

 

 

 

 

Abstraktní malba

Někdy je také nazývana jako nefigurativní. K jeho vzniku dochází kolem roku 1910 – nezávisle na sobě se rozvinulo v několika zemích (Francie, Rusko, Holandsko…). První projevy jsou spojeny s díly Mikolaje Čiurlionise, Francise Picabii, Františka Kupky. Za zakladatele je považován Vasilij V. Kandinskij, který o něm prohlásil následující:

„Cílem abstraktního umění je individuální a originální tvorba, nezávislá na přírodě, neboť se nejedná o nápodobu, ale o skutečné umělecké dílo, samostatný námět…“

Abstraktní umění nezobrazuje žádný předmět (krajinu, figuru…). Jako výrazový prostředek používá barvu, linii, objem, strukturu, plochu – umělci jimi vyjadřují své pocity, přání. Je těsně spjaté s hudbou – např. Kandinskij vnímá barvu jako hudbu, hudbu jako barvy.

 ¨

 


 

 


 

 

 

 

 

Více informací zde: Grand Palais

Místo konání:

Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Datum:

Od: 21.3.2018
Do: 30.7.2018

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala