Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.2.2005 - 2.4.2005

Fotografická výstava prací Jiřího Křenka - Konzumace a Globalizace

Mladý český fotograf se ve svých pracích zamýšlí nad současnou českou společností. Výstava se příhodně nazývá Konzumace - Globalizace.

 

            Jiřímu Křenkovi je teprve třicet let, ale svou dosavadní tvorbou už získal výrazné postavení v současné české fotografii. Potvrdila to řada cen v soutěži Czech Press Photo,  udělení Grantu hlavního města Prahy v roce 2001, vítězství v Talentinu ve stejném roce, Grand prix v soutěži o nejlepší fotografii z oblasti automobilového sportu Mezinárodním festivalu automobilů v Paříži v roce 2003 a konečně i druhé místo, které získal v prvním ročníku Ceny Jaromíra Funkeho 2004, kdy se v tipech 56 fotografických kritiků, kurátorů a pedagogů umístil mezi všemi českými mladými fotografy ve věku do 35 let hned za vítěznou Ditou Pepe. Důležitější  než všechna tato ocenění je však nesporná kvalita a originalita jeho volné tvorby, která vzniká paralelně s vysoce profesionálními snímky motoristických událostí, především závodů Formule 1, jež Jiří Křenek vytváří pro časopisy vycházející v pražské pobočce nakladatelství Axel Springer s velkým smyslem pro vystižení dramatičnosti okamžiků a současně i pro výtvarnou působivost.


            Křenkova volná tvorba je velmi různorodá a zahrnuje například i různé intermediální instalace nebo autoreflexivní vlastní akty, jimiž autor zaujal už v počátcích svého studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Dnes jsou z ní však známy především tři cykly moderních dokumentárních fotografií, ukazující různé aspekty globalizace a masového konzumu. V souboru Hypermarkety, který předložil jakou svou magisterskou diplomovou práci, se musel od počátku potýkat s existencí známých snímků z nákupních center od britského dokumentaristy Martina Parra, protože bylo zřejmé, že každý, kdo se orientuje v současné fotografii, bude Křenkovy práce poměřovat právě jimi – podobně jako jakékoliv fotografie Romů bývají srovnávány se snímky Josefa Koudelky z jeho knihy Cikáni. Jiří Křenek v této těžké konkurenci obstál se ctí a ostatně i samotnému Martinu Parrovi se velice líbily tyto snímky, představené na výstavě Město v současné české dokumentární fotografii na Fotobienále 2004 v Moskvě. K osobitosti Křenkových prací paradoxně přispěla skutečnost, že v hypermarketech, které vyrostly kolem Prahy i dalších větších českých měst, se zpravidla nesmí fotografovat nebo fotografování může probíhat jen pod dozorem a za přísně omezených podmínek. Většinu svých záběrů tak musel pořídit na parkovištích před obchodními centry, kde zachycoval především kupující netrpělivě spěchající dovnitř novodobých chrámů obchodu, ukládající si své obří nákupy do aut, občerstvující se, podléhající či odolávající různým skvělým nabídkám uvnitř hypermarketů. Jen občas se mu podařilo pořídit snímky přímo v hypermarketech a zachytit třeba jak matky při zaujetí nad akčními cenami a šíří výběru zapomínají na vlastní děti v nákupních vozících a jak moloch konzumu vítězí nad lidskými vztahy. Mimořádně důležitou roli v Křenkových fotografiích hraje invenční využití lokálně směrovaných ostrých zelených světel, jež výrazně umocňují přízračnost divadla masového obchodu, jehož herci na Křenkových fotografiích někdy připomínají až jakési fantomy či umělohmotné postavy z jiného světa. Některé fotografie evokují expresionistické obrazy George Grosze nebo Otty Dixe, které se nezřídka zabývají  deformovanými mezilidskými vztahy a životními hodnotami. Mnohé fotografie působí jako fotosky z hraného filmu, ale Křenek nic nearanžoval, pouze pohotově zaznamenával a navíc prostřednictvím kontrastů studených a teplých barev i využití širokoúhlé optiky stylizoval absurdní výjevy, jaké se běžně odehrávají ve všech hypermarketech a jejich okolí. Když k tomu přičteme precizní technické zpracování velkoformátových zvětšenin, není se možno divit, že Křenkovy Hypermarkety získaly tolik pozornosti a uznání.


            Jiný varovný obraz Jiří Křenek vytvořil v následujícím cyklu Městečka, který vznikl na základě Grantu hlavního města Prahy. Byl prvním z českých fotografů, který se hlouběji zabýval tématikou nového životního stylu obyvatel nedávno vybudovaných satelitních městeček, jež se pro mnohé rychle zbohatlé lidi měly stát potvrzením jejich úspěchů i splněním snu o životě v krásných domech uprostřed přírody.  Křenek ve svých fotografiích ze satelitních osad v okolí Prahy zmírnil svůj ostrý sarkasmus z Hypermarketů v jemnou ironii, s níž ukazuje kýčovitou architekturu i vybavení mnohých domů, marně se snažících napodobit vily kalifornských milionářů, miniaturní zahrádky, ohrazené vysokými ploty a okrášlené sochami trpaslíků a hlemýžďů, výhledy z oken nikoliv do volné přírody, ale na blízký hypermarket Makro, zoufalou nudu žen v domácnosti, které neví jak naplnit čekání na návrat dětí ze školy a manžela z práce. V jeho snímcích opět mají významnou roli ostré barvy, spojení přirozeného a bleskového světla a mnohdy až absurdní kontrapunkty různých motivů, ale celý cyklus působí ztišeně proti exaltovanosti předchozího souboru. Autor tak možná dává najevo, že nechce zneužít důvěry lidí, kteří si obvykle přísné chrání své soukromí, ale kteří mu výjimečně otevřeli dveře svých nových domovů. Vždyť na tom, že realita jejich života je tak vzdálená jejich snům, mají vinu především ziskuchtivé developerské firmy, stavějící skrumáže domů bez ohledu na domácí architektonické a urbanistické tradice, bez kulturního či sportovního zázemí i bez dopravního spojení.


            Zatím posledním Křenkovým dokumentaristickým dílem je cyklus Mobily, který vznikl především během četných cest na závody Formule 1 v mnoha zemích.  Autor v něm ukazuje celosvětový nástup mobilních telefonů, které obdobným způsobem používají zahalené arabské ženy, japonští podnikatelé, teenageři na londýnské Oxford Street i dívka se zmrzlinou na pláži na Corfu. Podobně jako v Hypermarketech použil barevných, tentokrát především modrých filtrů předsazených před elektronický blesk k vytvoření výrazně stylizovaných expresivních záběrů, jejichž nepřirozené barvy umocňují dojem nereálnosti a umělosti. Přestože moderní technologie dnes umožňují dříve nepředstavitelné způsoby komunikace, Křenkovy fotografie se  provokativně ptají, zda všechny tyto úžasné technické novinky skutečně přispívají k tomu, aby se lidé cítili méně osamělí a měli k sobě blíže.


            Cykly Hypermarkety, Městečka a Mobily tvoří přes všechny diference tematicky i stylově sjednocený celek o světě, který se unifikuje, globalizuje a komercializuje, o světě, z něhož se vytrácí individuálnost, regionální specifičnost, tradiční hodnoty a bezprostřední vztahy. Křenek v nich formou moderního fotografického dokumentu ukazuje různé problémy a klade rozličné otázky, jejichž zodpovězení nechává na divákovi.

 

                                                                                                Vladimír Birgus

 

www.jirikrenek.com

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 9.2.2005
Do: 2.4.2005

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala