Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.3.2011 19:00 - 16.4.2011

Filomena Borecká - Oxymorons

Výstava kreseb a kinetických objektůVernisáž 3. března 2011 v 19h za přítomnosti umělkyně.

Výstava je otevřená od 4. března do 16. dubna, pondělí až pátek 10h-12h, úterý až sobota 13h-18h, ve středu do 20h.

Vstup volný

www.yboo.net/filomenaborecka

www.lacritique.org/article-filomena-borecka-oxymorons?id_document=1829#header

www.paris-art.com/agenda-culturel-paris/oxymorons/borecka-filomena/12084.html

 

Filomena Borecká (1977) žije, pracuje a vystavuje především ve Francii. Tvořila ale také v Praze a v New Yorku. Každé navštívené místo se svými vibracemi zanechává v její tvorbě stopy. Borecká se vyjadřuje různými médii (zvuk, kámen, hlína, latex i papírmašé), jejím základním výrazovým prostředkem je ale kresba tužkou, tuší a vícebarevnou pastelkou. Autentická tvorba autorky klíčí z jejích niterných prožitků – je průnikem smyslovosti a spirituality a zároveň únikem z konkrétního, materiálního světa. Autorčiny kresby, zvukové instalace i performance jsou totiž jakýmisi seismografickými záznamy, které reflektují její vnitřní duševní procesy.

Stejně tak pozorně naslouchá umělkyně lidem a vede neustálý dialog se svým okolím. Její dílo v sobě tedy nese otisky míst (kresby New York City, 2003; Transmigrace Paris-Praha, 2003–04; Transmigrace New York, 2003), přírody (projekt Méristèmes, 2007) i lidí, s nimiž se setkala. Ti jsou na některých dílech dokonce různou formou účastni, například záznamem spánku, který Borecká použila pro svou prostorovou zvukovou instalaci Chrliči; někteří také propůjčili autorce svůj dech pro nový multimediální projekt s názvem Phrenos. Autorka počítá s využitím dechu jedinců oslovených v Praze, Paříži a jinde. Tento přístup nastoluje otázku, kde končí jeden vzduch a kde začíná druhý. Právě vztahy zkoumá Filomena Borecká ve svých novějších kresbách s výmluvnými názvy: Přitažlivost, Spojení, Pohledy, Prolínání, Vnitřní únik… Mezilidská setkávání a komunikaci v nich zaznamenala nejprve černou tužkou na papír, pak barevnými pastelkami na papír, nyní tužkou, tuší a pastelkami na plátno i přímo na stěny galerijních prostor. Tyto kresby jsou logickým pokračováním jejího díla, v němž každá kresba, každý objekt, každý obraz existují samy za sebe jako samostatné artefakty, zároveň jsou však součástí jednoho velkého celku – tvorby, která si zachovává výjimečně osobitou jednotu. Filomena Borecká totiž nehledá pro svá nová díla za každou cenu originalitu či nový koncept, naopak si zachovává dnes zcela vzácnou kontinuitu. A to především díky tomu, že inspiraci a nutkání k tvorbě čerpá jen a jen ze sebe samé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava je pořádaná za laskavé podpory těchto partnerů:

Galerie Havelka - www.galeriehavelka.cz

  

 

 

Galerie Intuiti - www.galerie-intuiti.com

  

 

 

 

Festival soudobého sochařštví Escaut. Rives, dérives - www.escaut-rivesderives.com

 

 

 

 

 

 

Sdružení Acte de naissance a galerie Ateliers L'H du siège - www.hdusiege.org

 

Filomena Borecká je v současné době v rezidenci v H du siège : některé kresby vystavené v rámci výstavy Oxymorons jsou výsledkem její práce v rámce této rezidence.

 

 

Tiskárna Akční tisk - www.akcnitisk.cz

 

 

 

 

  

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 3.3.2011 19:00
Do: 16.4.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala