Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2017 - 31.10.2017

Filmový festival v kině Odyssée

Promítání českých filmů v rámci dvou souběžně probíhajících filmových festivalů: Český festival v kině Odyssée a závěr festivalu Chacun son Court. Akce se koná v rámci kulturního programu předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

Kino Odyssée

Kino Odyssée připravilo výběr klasických i současných filmů české kinematografie. Na festivalu se bude připomínat dílo Miloše Formana promítáním jeho filmů a prezentace původních kino plakátů.

Chacun son Court

Jeden den nezávislého filmového festivalu Chacun son Court bude věnován promítání českých filmů. Promítání se uskuteční v Espace culturel Django Reinhardt.

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

 

Kino Odyssée - tarif se řídí ceníkem Odyssée

Chacun son Court - vstup volný

 

Místo konání:
Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois, 67000 Strasbourg et Espace culturel Django Reinhardt, 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg
Datum:

Od: 11.10.2017
Do: 31.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala