Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2014 - 24.8.2014

Fedor Löwenstein, tragický úděl žáka Andrého Lhota

Výstavu zabývající se dílem umělce československého původu, Fedora Löwensteina, je pořádaná v Musée des Beaux-arts v Bordeaux. Tento zapomenutý umělec s pohnutým osudem měl silné vazby s Francií, kde se stýkal s André Lhotem a jeho díla jako zázrakem přežila destrukci Němců za druhé světové války.

 

 

Generální kurátorka: paní Barthélémy.

Vědečtí kurátoři: paní Saragoza a pan Schulmann.

 

Když v květnu 2012 vyšel katalog Umění obětí války. Úděl uměleckých děl v Aquitaine za druhé světové války, byla to příležitost znovu prostudovat příběh tří děl uchovaných ve sbírkách Národního muzea moderního umění v Paříži. Od roku 1973 byla považována za anonymní dar, jedná se ovšem o tři plátna Fedora Löwensteina (1901-1946), o která byl oloupen v roce 1940 v Bordeaux a která zázračně přežila destrukci přikázanou Němci za okupace.

Čechoslovák Fedor Löwenstein se narodil v Mnichově v roce 1901. Studoval v Německu, a poté odjel v roce 1923 do Francie. Usadil se v Paříži, kde se začal stýkat s malířem André Lhotem, původem z Bordeaux. V roce 1936 se stává členem skupiny Surindépendants a v letech 1936-1938 vystavuje na ročním salonu skupiny. V roce 1938 maluje Pád, bezpochyby inspirovaný podpisem Mnichovské úmluvy. Kompozice i ikonografická řeč tohoto díla připomíná zkroušené a řvoucí postavy Picassovy Guernicy, která byla vystavena o rok dříve na pařížské Mezinárodní výstavě. Vstup Francie do války ho vyhání z hlavního města. Na radu Marcelle Rivier, další studentky Andrého Lhota, odchází do Mirmande, v kraji Drôme. Mirmande byla omšelá vesnice, kam se uchylovalo více malířů, kteří sem přicházeli zejména kvůli letní akademii Andrého Lhota. Vesnice se stává útočištěm mnohých výtvarníků cizího původu. Löwenstein pendluje mezi Mirmande a Nice, kde žije jeho matka a sestra. Zrušení demarkační línie v listopadu 1942 a invaze jižní zóny Francie rozděluje místní skupinku umělců, navzdory kladně nakloněnému prefektovi Pierrovi de Soubeyran de Saint-Prix, který je vnukem Emila Loubeta. Löwenstein se na čas ukrývá v klášteře Aiguebelle. Na podzim 1943 odjíždí nemocen do Paříže, aby se nechal vyšetřit v Institutu Curie a v nemocnici Broussais. Nemoc se však nepodaří určit a jeho stav se pomalu zhoršuje. Do konce války pak pobývá v hlavním městě. Umírá v Nice roku 1946.

Tři díla, která tvoří jádro expozice, byla součástí zásilky, kterou malíř určoval newyorkské galerii. Bedny byly konfiskovány v Bordeaux v roce 1940 během rozsáhlé razie, při které byl také zabrán majetek sběratele a mecenáše sira Edouarda Jamese, přítele Salvadora Dalího. Zdá se, že se Löwenstein nedozvěděl o konfiskaci těchto pláten, která byla odeslána do pařížského Jeu de Paume a dána k dispozici ERR, protože nepodal žádnou reklamaci. Díla nesou stigma estetického odsudku: červený kříž, který značí, že byla určena k destrukci. Dokumenty ERR dokonce nesou zmínku vernichtet, "zničeno". Teprve v roce 2010 byla díla ze sbírek Národního muzea moderního umění srovnána se seznamem Löwensteinovy konfiskace v hangaru H přístavu v Bordeaux.

Po jejich identifikaci byla díla vyřazena z inventáře stálých sbírek muzea, aby byla zařazena do zvláštního, provizorního inventáře děl pocházajících z uměleckých konfiskací, nazvaného MNR (Musées Nationaux Récupération). Během nedávného kolokvia pořádaného v senátu 31. ledna 2014 přípomněla ministryně kultury Aurélie Filippettiová, že "je nutné, aby se vědělo, že za třemi písmeny MNR, která označují díla, jejichž majitelé nebyli nalezeni, se skrývají životy dotčeny nacistickým barbarstvím". Čeká-li ještě sedmdesát let po skončení války celá řada děl na svou restituci, tři z nich nyní vyšla ze stínu a po identifikaci právních dědiců Wilhema Fedora Löwensteina (1901-1946) poputují za svými legitimními vlastníky.

 

Muzeum výtvarného umění města Bordeaux

20, cours d'Albret
33 000 Bordeaux

 

www.musba-bordeaux.fr

Místo konání:
Bordeaux
Datum:

Od: 15.5.2014
Do: 24.8.2014

Organizátor:

Musée des Beaux-arts de Bordeaux


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala