Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.3.2013 - 24.3.2013

Z Prahy do Couzeixu - 12 českých umělců

Výstava ku příležitosti 20. výročí založení České republiky.

Matěj Forman: narozen v Praze 1964, syn režiséra Miloše Formana. Studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a na kolumbijské univerzitě v New Yorku. Spoluzakladatel, tvůrce kulis a herec divadla bratří Formanů – loutkového divadla bez stálé scény (účinkovali například v Théâtre du Rond-Point na Champs Elysées, v Théâtre du Jeu de Paume v Marseille, v Lille v Montpellier). Ilustrátor knih pro děti, prezentuje v Couzeix své rytiny.

 

Pavel Kocourek: narozen v Praze v roce 1948. Studoval biologii, ekologii a výtvarné umění. Je profesorem výtvarného umění a přírodních věd. Pracuje s dětmi a s vládními organizacemi pro ochranu životního prostředí. Malíř, autor pastelů, Kocourek čerpá inspiraci z přírody, ve které nalézá jedinečnost své vlasti.

 

Alena Laufrová: narozena v Praze roku 1952. Stejně jako Matěj Forman studovala na UPMRUM v Praze (grafiku a ilustraci). Ve své volné tvorbě kombinuje gaufrování, pastel a kresbu.

 

Pavel Macek: narozen v Praze, usídlil se v Limoges, aby zde pracoval a v současnosti se pohybuje mezi Prahou a Limoges. Samouk, rytec uměleckých publikací. Tvůrce mechanických skříní („visiomouvement, inspectacles“).

 

Samuel Moucha: narozen v Paříži roku 1982, francouzsko-českého původu, žije mezi Parhou a paříží. Rytec.

 

Vít Ondráček: narozený v roce 1959 v Brně. Studoval na umělecko-průmyslové škole v Brně (grafiku). Malíř, kreslíř, rytec. Realizoval vitráže pro kostely. Série maleb je nazvaná „Daktylogram“.

 

Petr Pazdera PAYNE: narozen v Praze 1960. Romanopisec, filozof a básník. Studoval evangelická teologii v Praze. Pastor, který pracoval jako řezník, řidič, domovník. Věnuje se sochařství (stylizované busty).

 

Crisan Petrescu: narozen v Rumunsku 1957, žije v Praze. Studia umělecko-průmyslového zaměření v Rumunsku. Malíř – obdivuje impresionisty a jejich práci s barvami. „V mých obrazech hledám vývoj stromů, které se kroutí jako devítiocasá kočka, které se chvějí ve mrazech zimy.“

 

Miroslav Pošvic: narozen 1959, žije v Praze. Vystudoval grafiku v Praze, věnuje se litografii, jejímž je mistrem. „Malíř, který si hraje s barvami, jejich tóny, jejich hloubkou, transparentností a plasticitou (…), osciluje mezi makroskopickým a mikroskopickým (…), hraje si se smyslem skrytým za očividnou estetikou svých děl (…), smyslem, který mluví univerzálním jazykem umění.

 

Pavel ŠMÍD: narozen v roce 1952 v Pardubicích. Nakladatel a fotograf. Kromě jiného, ilustroval knihu Petra Pazdery Payne. 

 

Josef Sodomka: narozen 1976 v Chrudimi. Studoval grafiku v Praze, AMU (architekturu, design – katedra šperkařství a kovu) a na královské Akademii umění ve Stockholmu. Výstava ilustrací knížek a basreliéfů.

 

 

 

 

 

Výstava otevřená každý den od 14h30 do 18h30.

Vstup volný.

Centre culturel municipal de Couzeix

Mairie de Couzeix

176 avenue de Limoges

87270 COUZEIX

tel : 05 55 39 27 98

05 55 39 34 09

service.culture@couzeix.fr

www.couzeixculture.fr

 

 

Místo konání:
Centre culturel municipal de Couzeix
Datum:

Od: 9.3.2013
Do: 24.3.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala