Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.3.2014

Kosmofonie

Představení ansámblu Calliopée, vytvořeného na objednávka v rámci festivalu Les Détours de Babel 2014 a tvůrčího měsíce Bien Entendu! Nevšední představení se pohybuje na pomezí hudby a přednesu o hvězdách, vesmíru a životě. Místo konání: Hexagone Scène nationale Arts Sciences - Meylan. České centrum je spoluorganizátor akce.

 

14h30 (pro školy) a 20h

 

účinkují:
Hubert Reeves, astrofyzik, vypravěč a básník
Maud Lovett
, housle

Karine Lethiec, viola a umělecká vedoucí

Diana Ligeti, violoncello

Anne-Cécile Cuniot, flétna

Chen Halevi, klarinet

Frédéric Lagarde, klavír


Program:

Claude Debussy - Zvony pronikající listím pro klavír
Tristan Murail - Listí pronikající zvony pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 1998
Olivier Messiaen - Pohled hvězdy pro klavír
Toru Takemitsu - Rain Tree Sketch II pro klavír, 1992, památce Oliviera Messiaena
Thierry Pécou - Velká dna (Za pamětí) pro flétnu, klarinet, violoncello a klavír, 2003
Kaija Saariaho - Cítím druhé srdce (úryvek) pro violu, violoncello a klavír, 2004
André Jolivet - Pro pokornou pospolitost bytí se světem (Inkantace) pro flétnu, 1938
Bruno Mantovani - Früh pro flétnu, 2000
Pierre Boulez - Explosante fixe pro flétnu, 1993
Philippe Hurel - Eolia pro flétnu, 1984
Philippe Hersant - 5. miniatura pro alt flétnu, 1985
Kryštof Mařatka - Čapí hnízda (úryvky), babilo-drama pro violu a zvukový pásek dětských hlasů, 2007
Olivier Messiaen - Propast ptáků pro klarinet, 1941
Edith Canat de Chizy - Tvary větru pro violoncello, 2002
Daniele Gasparini - Quando il vento sognava pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír, 2008

Přístupné od 9. let

Vstupné: 21 €

snížené: 16 €

abonenti: 13 €, 10 €, 8 €

mladí a nezaměstnaní: 9,5 €


informace a rezervace:
Les Détours de Babel
www.detoursdebabel.fr

Hexagone Scène nationale Arts Sciences - Meylan
24, rue des Aiguinards

38240 Meylan
04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

 

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

 

 

 

 

 

www.rokceskehudby.cz

Místo konání:
Meylan
Datum:

27.3.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala