Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.3.2011 19:00 - 16.4.2011

Soutoky surealismu

Výstava Lanfranca a Karla Zlína v galerii Orenda

 

 

 

Ve spolupráci s milánskou galerií Stefano CORTINA

 

LANFRANCO (Itálie)

a

KAREL ZLÍN (ČR)

Vernisáž 10. března 2011 v 19h

 

 

Ateliér Karla Zlína, Passage Ruelle, v pařížském 18. obvodu, je plný pokladů, tajemství a vzpomínek. „Je to tak trochu jako Tutanchamonova hrobka“, říká o stísněném prostoru, kde jsou nashromážděna díla, makety, skicy i nalezené objekty.

Pozornost přitahuje návrh Sluneční bárky, vzácná maketa z plovoucího dřeva k velkolepé bronzové soše v zámeckém parku Rambouillet. Je umístěná nahoře, naproti jedné ze stěn. Okolo podstavce jsou otočná plátna, z nichž některá z velkoformátových opustila ateliér, aby se mohla stát součástí souborné výstavy, uspořádané v květnu 2010 nedaleko Prahy na zámku Hluboká, či aby zaujala své místo v soukromých sbírkách. Rovněž byla vystavena plátna na počest De Chirica, v rámci výstavy pařížské galerie Orenda v roce 2009 s názvem Síla osudu.

Do kruhu a ve svislých vrstvách rozmístěná díla tvoří archeologické otisky osobní, ale zároveň univerzální paměti. Pozornost přitahují africké sošky. Tichá přítomnost sošek Fang z Gabonu působí ochranitelsky a jejich vznešené rysy můžeme opět nalézt v posledních dílech Zlína, vystavovaných na jaře roku 2011 v Paříži společně s díly italského malíře Lanfranca.

Malíř, podněcován obdivem k africkému umění, vzdává hold velké kreativitě sochařů tohoto kontinentu. Říká, že mu africké sochařství umožňuje oprostit se od tíže evropského dědictví, od nátlaku směrů a módy. V Evropě přináší každé století své dědictví a břímě souvisejících ideologií, ovlivňujících umělecké směry. Avantgarda dvacátého století vzbudila v plastice, v takzvaném primitivním umění, osvobozující sílu, která pomohla k překonání klasických modelů. Stejně jako většina evropských umělců dvacátého století - Picasso, Brancusi, Derain, Vlaminck, Giacometti a v poslední době Arman - se rád obklopuje mimoevropskými objekty, jejichž formální opovážlivost doprovází jeho tvorbu.

Podle Karla Zlína není na pozadí afrického umění žádná ideologie. Vidí v něm odraz duše lesa, vyjádření přímého souznění mezi člověkem a přírodou. Nepovažuje se za pravého sběratele afrického umění, po způsobu surrealistů se vrací do aukční síně Drouot, aby tam zavětřil a vypátral nové objekty: obrazy, masky, sošky… Jako etnolog se nezajímá pouze o formu, ale také o původ a rituální funkci.

V Drouot nachází v celé změti děl ta, která pocházejí z jiných kultur a z jiných kontinentů. Podle něj si můžeme povšimnout spřízněností, určité podoby: sošky Fang se například podobají hlavám Modiglianiho; románské sochařství je strnulé, v čemž se podobá egyptskému a africkému. Nicméně od dob renesance je evropské umění posedlé vývojem. Zlín objevuje v obřadnosti určitých uměleckých tradic majestátnost, vyvolávající sakrální dojem. Abychom použili jeho vlastní slova: „To, co formy monumentalizuje, je neměnnost.“

Během dvacátého století se evropské umění v kontaktu se vzdálenějším uměním rozštípilo a obměnilo. Karel Zlín zakoupil v roce 1992 egyptskou sošku, symbol svobody jeho tvorby. Toto okouzlení egyptským sochařstvím a sochami Fang se skvěle doplňuje s jeho zvláštní zálibou v čistých formách a v geometrii. Tyto prvky najdeme v jeho nejnovějších kompozicích. Snový tón se podílí na poetické meditaci, na touze po hledání estetična napříč malířstvím i sochařstvím. Tato touha ho pronásleduje od pražských začátků přes příjezd do Francie roku 1976, jakožto následovníka českého informálního umění, až dodnes. Jako básník a umělec se vyskytuje na pomyslné hranici snu a reality.

Marie Mauzé a Joëlle Rostkowski

 

ORENDA
54 rue de Verneuil
75007 PARIS

Otevřeno od úterka do pátku od  do 19h a v sobotu od 11h do 19h,
možné i dle domluvy.

Metro Rue du Bac / Solférino.
Parkoviště Musée d'Orsay.

art@orenda-art.com
(+33) 1 49 26 90 09
(+33) 6 73 79 45 18

 

www.orenda-art.com

Místo konání:

Galerie Orenda

Datum:

Od: 10.3.2011 19:00
Do: 16.4.2011

Organizátor:

Galerie Orenda


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala