Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2018 - 16.10.2018

Česko-francouzský street art

Jedinečná open-air výstava v centru Paříže představí české streetartové umělce společně s francouzskými současníky, jejichž práce se bude dotýkat společného tématu 100 let od vzniku Československa.

Výstava pod záštitou pana Petra Druláka, velvyslance České republiky ve Francii, a paní Rachidy Dati, starostky 7. pařížského okrsku.

 

PROGRAM

Street art performance - tvorba uměleckých děl

14.5. a 15. 5. 2018 // 9H00-18H00
Velvyslanectví České republiky ve Francii, 15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Vstup volný

Výstava

16.5. – 16.10. 2018
Velvyslanectví České republiky ve Francii, 15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Vstup volný

Artist talk and performance

17. 5. 2018 // 19H00
České centrum Paříž, 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris
Vstup volný

 

 

1918 - 2018 / VÝROČNÍ ROK

Česko a Francie si v letošním roce připomínají významná výročí. Řadu z těchto historických mezníků prožívali Češi a Francouzi společně. V roce 1918 společně vítali konec I. světové války a Francie hrála významnou úlohu při vzniku nového československého státu. V roce 1968 si Češi a Francouzi společně, byť každý na své straně železné opony, kladli otázky o společenských reformách a vzájemně se přitom ovlivňovali.

Co pro nás tyto historické události znamenají dnes? Co si pod nimi máme představit? Na tyto otázky můžeme odpovídat různými způsoby. Politici, historici, filozofové či sociologové o tom vedou dlouhé debaty. Neméně významná je reflexe ze světa umění. Koneckonců malíř František Kupka či spisovatel Milan Kundera se na dění své doby sami aktivně podíleli. Jistě má proto smysl i otázka, jakým způsobem se ony události dají ztvárnit.

Zastupitelský úřad České republiky proto nabídnul plochu svého plotu mladým výtvarníkům z obou zemí, aby vyjádřili, co jim historická data dnes říkají. Děkujeme pařížské radnici i radnici sedmého obvodu, že tento projekt umožnily. Rovněž děkujeme za podporu firmě Škoda, jejíž značka dlouhodobě symbolizuje kvalitu a výkonnost hospodářství své země. Dík patří i všem kolemjdoucím, které při procházce po Martových polích tato výstava zaujme.

 

UMĚLECKÉ PŘÍSTUPY

 

Vybrali jsme street art jako všem přístupnou galerii současných umělců. Tento mocný komunikační prostředek se zaměřuje na velmi široké publikum, hlavně díky své snadné přístupnosti a viditelnosti. Street artový projekt oslovuje mladou generaci, spojuje obě umělecké scény - francouzskou i českou, zprostředkovává kontakty a umožňuje objevit umělecká díla, vymezuje se proti předsudkům. 

Techniky používané v rámci této unikátní tvorby jsou různorodé (akryl, nátěr, inkoust, papír, atd), stejně tak jako používané přístupy (figurativní, abstraktní, typografický, animovaný, fotografie a koláže, či kombinace již uvedených přístupů).

UMĚLCI 

CZ: Jakub Janovský / Tomáš Roubal / Ondřej Vyhnánek / Matěj Olmer / Jakub Uksa / Pavel Šebek
FR: Jaëraymie /  Iris Le Fur / MOYOSHI

 

 

Iris Le Fur
*1986

Tvorba výtvarnice a hudebnice z Marseille se pohybuje na hranici mezi našimi sluchovými a zrakovými vjemy, provokuje naše smysly prostřednictvím interakce výtvarného a sémantického obsahu. Výsledné práce Iris Le Fur jsou kombinací nejrůznějších technik, propojující grafickou tvorbu se zvukovými efekty, a vyzývají nás k zamyšlení se nad současným světem.

Realizované dílo:
Dílo nesoucí název „Jednohlasně“ je polysenzorické dílo, které v sobě prolíná vizuální a zvukové vnímání a zkoumá naše vzájemná kulturní pouta a bohatství uměleckého míšení. V tomto poetickém vizuálním vyprávění se prolínají slova francouzských a českých písní, které jsou ozvěnou historických milníků obou zemí (1918, 1968, 2018). Jeho melodický svět vede vnitřní dialog řečí tvarů a barev.

http://www.irislefur.com/

 

Jaëraymie
* 1986

Všestranný umělec – samouk, který se od roku 2017 věnuje převážně tvorbě ve veřejném městském prostoru. Jako street-artista využívá koláže a šablony, a svými díly ve veřejném prostoru se snaží překvapit kolemjdoucí a donutit je reagovat nebo je jednoduše pobavit. Jaëraymie je velmi aktivní v pařížské street-artové komunitě a neváhá se s ostatními umělci podílet na nestandartních projektech.

Realizované dílo:
Dílo vyjadřuje myšlenku nutnosti zachování vzpomínek na vlastní minulost. Umělec se rozhodl vyjádřit svůj osobní pohled na rok 1918 prostřednictvím příběhu svých dvou dědečků, kteří se oba narodili právě v roce 1918 a prožili celé 20. století.

www.facebook.com/jaeraymie | www.instagram.com/jaeraymie

 

Jakub Janovský
*1984

Pro umělce je univerzálním prostředkem svobodné tvorby zejména kresba: lze ji rozvíjet různými, i překvapujícími způsoby (nástěnná kresba, intervenční kresby, situační kresba, video, videozáznam, instalace, tetování). Právě smysl pro svobodné, místy až anarchizující zacházení s výrazovými prostředky odpovídá nezávislosti jeho postojů. Nejčastěji mají jeho díla povahu sarkastických provokací, agresivních výpadů nebo krutých ironií.

Realizované dílo: 
Dílo „Do výše hleď – k bratrstvu vzleť“  ilustruje Všesokolský slet v Praze roku 1948, který byl odrazem doby po komunistickém převratu a na dlouhých 46 let se stal poslední oficiální událostí českých sokolů. Sokol (tělocvičný spolek) byl bytostně spjat s národním uvědoměním, formováním první republiky i odbojovou činností v obou válkách. Estetika kresby odráží estetiku dobových sokolských plakátů. Barevnost a kompozice již ovšem předznamenává nově nastupující éru, kdy je propaganda ve vizuální kultuře padesátých let všudypřítomná a dominuje.

http://www.jakubjanovsky.com/ | www.instagram.com/janovsky_jakub

 

Jakub Uksa
*1981

Umělec snažící se hledat vlastní výraz v tvorbě na základě postupné redukce tvaru. Touto cestou se dostal až ke geometrické abstrakci, která je pro něj dnes typická. Originálně experimentuje s formou, postupem času svůj vyzrálý monumentální projev posunul až do oblasti typografického purismu, téměř úplně eliminoval expresivní práci s obrysy a barvami ve prospěch promyšlené vrstvené linearity a čistého tvaru. Jeho práce mají přitažlivost ornamentálního grafického labyrintu.

Realizované dílo: 
Ústředním motivem díla je symbol osmičky odrážející jak nekonečno, tak důležitá výročí (1918, 1938, 1948, 1958, 1968). Osmička ve svých plochách obsahuje části státní vlajky a pohrává si také s její barevností, která je totožná s barvami Francie. Zlatá barva znázorňuje symbol oslavy.

https://jakubuksa.tumblr.com/ | www.instagram.com/jakub_uksa

 

Matěj Olmer 
*1979

Autor se prosazuje také jako abstraktní malíř. Graffiti pojímá jako otevřenou emotivní disciplínu. Jeho projev je založený na neřízené intuici a výsledkem je expresivní gestická malba, kdy akčním způsobem vrství přes sebe jednotlivé nánosy barvy a kombinuje je nejčastěji na principu koláže. Typický je pro něj výrazný kolorismus, smysl pro experiment a momentální improvizaci. Ve své tvorbě někdy vychází z vlastních básnických textů.

Realizované dílo: 
Dílo je založeno na abstrakci, výrazné barevnosti (modrá narážející na růžovou) a spontaneitě. Vzniklou energii díla shrnují slova „mezi troskami minulosti a mezi troskami budoucnosti se zjevuje naděje“. Skrze četné pády, karamboly i vzestupy jsme postupně vybudovali jednotný stát.

http://olmerpaintings.tumblr.com/ | www.instagram.com/xmatejolmerx

 

MOYOSHI
*1981

Samouk a milovník linek, který pro svou tvorbu používá místo plátna ulici, od chodníků po zdi. Jasné barvy, grafické řezy, vlnící se černé linky, Moyoshi rozvíjí svůj styl od Paříže po Šanghaj. Ať používá sprej, křídu nebo štětec, improvizace je charakteristickým znakem jeho tvorby a dodává dílům divoký rozměr. Jeho svět osciluje mezi abstrakcí a přírodními a zvířecími prvky, kde se fauna a flora spolčují proti lidstvu ve snaze získat zpět svá práva.

Realizované dílo: 
Pro tohoto umělce je příroda původní silou bdící pod betonem a čekající na moment, kdy se znovu zmocní svých práv a moci nad moderní civilizací. Jeho styl kresby připomíná téměř organické prvky, které se stávají součástí našich ulic. Motiv oka se objevuje rovněž pravidelně, jako pozorovatel neustále se vyvíjející společnosti.

http://www.moyoshi.com/ | www.instagram.com/moyoshi_ihsoyom

 

Ondřej Vyhnánek
*1983

Umělcova tvorba, protkaná karikaturou i společenskou kritikou, parafrázuje svět superhrdinů. Zabývá se budoucností lidstva, podstatou lidské existence i tím, co přijde po životě. Street-art je pro něj ideálním médiem bez omezujících hranic, otevírající neustále nové možnosti, jak se výtvarně projevit. Do charakteru jeho malby se promítají nejrůznější inspirační zdroje, ať už je to výtvarná kultura jihoamerických národů, naivní umění, pop art nebo komiks.

Malba vychází z komiksové estetiky a dobových karikatur. Skládá se z chronologicky řazených letopočtů doprovázených ilustracemi významných momentů československých dějin. Barevnost je laděna symbolicky v černobílé, protože „tak jako v historii, barvy časem vyblednou a zůstane jen černá nebo bílá“.

http://www.ondrejvyhnanek.com/ | www.instagram.com/ondrej_vyhnanek

 

Pavel Šebek
*1989

Intermediální umělec s výrazným grafickým rukopisem patří dnes ke skupině malířů vycházejících z prostředí graffiti a streetartu. Pohybuje se v oblasti geometrické abstrakce. Vizuální zajímavost dokáže objevit i ve zcela nečekaných souvislostech. Častou inspirací je pro něj městský prostor, ať už se jedná o linie metra, železniční tratě nebo periferní průmyslovou krajinu.

Realizované dílo: 
Dílo zpracovává konstrukci státní vlajky jakožto jednoho z nejdůležitějších symbolů spjatých s Českou republikou. Trikolora vznikla skoro ve stejnou dobu jako samostatný Československý stát a váže se k jeho oslavám. Jako nosný prvek je zde použita mřížka, která má evokovat kari síť či armování, které se používá ve stavebnictví. Silné nánosy modré a červené barvy významově nahrazují beton. Ideově se tak vlajka, která je povětšinou z látky, stává něčím pevným. Stejně jako je pevně zakořeněným symbolem republiky.

http://pavelsebek.cz/ | www.instagram.com/futurecityutopia

 

Tomáš Roubal
*1982

Tomáš Roubal je grafik a kreslíř podivných, leckdy až děsivých figurálních scén s politicko-sociálními náměty. Jeho monochromy kriticky komentují současnou společnost, politickou a náboženskou propagandu, i estetiku produktů masové kultury. Zajímají jej témata, před nimiž společnost přivírá oči a předstírá, že tyto problémy neexistují.

Realizované dílo: 
Dílo je inspirováno tvorbou českého výtvarníka Jiřího Koláře a je procesuálního charakteru. Původním motivem díla jsou české státní symboly. Ty procházejí procesem malby, změnou kompozice, odstraněním některých prvků, demontáží svého podkladu a jeho rozřezáním na větší množství úzkých latí. Vše je ve finále opět namontováno zpět na původní místo - za využití Kolářovy techniky koláže ovšem nejsou latě umístěny zpět ve stejném pořadí. Malba ztrácí svůj původní obsah a vzniká chaotická abstraktní kompozice odkazující k velmi komplikované historii státu během celé doby existence. Do finálního díla jsou zakomponovány také fotografie vzniku. Snímek stěny v momentě, kdy je dřevěná stěna odstraněna a je viditelný jen železný plot ambasády, přímo odkazuje k obdobím okupace.

http://www.tomasroubal.com/ | www.instagram.com/roubal_tomas

 

 

 

 

Místo konání:

15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris

Datum:

Od: 14.5.2018
Do: 16.10.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala