Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.11.2016 19:00

Oslava ku příležitosti vydání CD Mirages Evy Vokáčové-Cendors

Eva Vokáčová Cendors zve všechny příznivce a fanoušky na oslavu právě vycházejícího alba Mirages.

 

 

Eva Vokáčová Cendors

Eva Cendors je všestrannou umělkyní a pedagožkou. Vystudovala obory obecná lingvistika a francouzská literatura na Karlově univerzitě, zároveň se věnovala studiu divadelní antropologie na pražské DAMU. Následně strávila několik let v zahraničí (Černá Hora, Skotsko, Itálie, Spojené státy), realizující své umělecké záměry a projekty.

V roce 2002 se usazuje v blízkosti Ženevy, kde vyučuje pohybové divadlo na tamní konzervatoři a divadlo a improvizaci na Ženevské univerzitě. Organizuje stáže, jež propojují divadlo s osobnostním rozvojem (komunikace, asertivita, intuice). Paralelně se věnuje své umělecké dráze, a to díky účasti na divadelních a filmových projektech.

Roku 2006 se stěhuje na venkov v okolí Paříže. Vysoká kulturní úroveň hlavního města ji pomáhá vyzdvihnout vlastní umělecký projev. Účastní se natáčení desítek projektů (adaptací, klipů…), autorských čtení a vystoupení, z nichž některá i organizuje. Spolupracuje také s francouzským rádiem France Culture.

V roce 2009 začíná skládat vlastní skladby, které následně interpretuje i na scéně (její první CD je v přípravě).

Díky školením a individuálním lekcím pomáhá motivovat rozličné osoby, jež spojuje zájem o rozvíjení se na profesní i osobnostní rovině, s cílem žít plnohodnotnější život.

Eva Cendors je členkou komunity Findhorn Global Network na severu Skotska, jež je duchovním společenstvím a zároveň ekovesnicí. (Ve Findhornu je spiritualita protkána s každodenním životem, každý zde žije a jedná v souladu se svou přirozenou intuicí. Lidé zde sdílí společná ekologická a spirituální pravidla a dodržují principy nenásilí).

 

www.evacendors.com

Vstup volný.

 

Rezervace: celebrercdmirages@gmail.com, 07 82 86 48 32

 

Lavoir du Buisson Saint-Louis

8b rue du Buisson Saint-Louis

75010 Paris

Místo konání:

Lavoir du Buisson Saint-Louis

Datum:

18.11.2016 19:00

Organizátor:

Eva Cendors


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala