Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2016 14:30

Bubnování pro Bubny

Bubnování proti tichu, pasivitě a lhostejnosti

 

PAMÁTNÍK TICHA je projekt revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonického plánu a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti. Projekt PAMÁTNÍKU TICHA je připraven na samotnou fázi přestavby nádražní budovy, kterou se podařilo získat smlouvou o pronájmu s Českými drahami formou padesátileté zápůjčky. V koordinaci s širším partnerským okruhem je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.

Projekt se dostává do povědomí veřejnosti a podporuje jej řada osobností. V roce 2013 byl ustaven Čestný board, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat a Karel Schwarzenberg. Politickou záštitu získal projekt od ministra kultury ČR Daniela Hermana.

 

  • 16. října 1941 odjel z nádraží Bubny první pražský židovský transport občanů protektorátu určených k likvidaci. Letos je tomu již 75 let. Město mlčky přihlíželo. 
  • Ticho mlčící většiny je nadčasový fenomén provázející situace, které se neměly stát. Jsou stále živé v podobě nevysvětlitelných stigmat moderní doby.
  • Na místě válečných deportací, a zároveň na řadě dalších míst po celém světě, budeme již podruhé bořit hradbu ticha mlčící většiny s každým, kdo cítí potřebu vyjádřit nesouhlas s pasivitou a lhostejností. Nejsme tu proto, abychom soudili ty, kteří mlčeli, ale abychom nabídli možnost vyjádření aktivního postoje ke stigmatům složité doby.
  • Nechceme mlčet k událostem, které se děly a stále hrozí jejich opakování. A také nechceme, aby v tichu minulosti zmizely příběhy těch, kteří udělali svůj krok proti proudu doby ve chvílích nejvyššího rizika.

 

To, že jsme v Paříži daleko, neznamena, ze jsme lhostejní. Chceme bojovat proti zapomínání. Chceme se dozvídat o lidech, kteří v krizových chvílích nemlčeli a vystoupili z řady. Chceme si povídat o jejich odvaze a inspirovat se jimi.

V sobotu 15. října 2016 budeme společně číst příběhy tzv. obyčejných hrdinů, naslouchat a bubnovat. 

Bubínky s sebou!

 

www.bubny.org

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

15.10.2016 14:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala