Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.4.2014 20:00

Arte Musica Trio

Koncert v rámci Roku české hudby. Seskupení Arte Musica Trio vystoupí ve složení: Sarah Cabrol-Douat, klavír - Caroline Pearsall, housle - Bohdana Horecká, violoncello a divákům nabídne následující program: Antonín Dvořák, Frank Bridge, Matthew Hindson. Místo konání: Chapelle Eugène Napoléon. České centrum Paříž je spoluorganizátorem akce.

 

 

 

Na programu:

Antonín Dvořák, Frank Bridge, Matthew Hindson

 

Arte Musica Trio

Tři osudy, tři země, tři nástroje, tři věhlasné školy, tři sólistické kariéry, tři mladé talentované ženy: Arte Musica Trio se zrodilo v roce 2012 v Paříži. Kromě toho, co obvykle spojuje každou hudební formaci jako např. společná zkušenost, repertoár či způsob hraní, u těchto tří hudebnic je ještě něco navíc: chuť hrát novou hudbu, spojovat ji se známými díly, nabízet překvapivé hudební cesty a přesvědčovat silou interpretace. Také svou radostí a potěšením z hraní navazuje Arte Musica Trio s publikem dlouhotrvající spiklenectví. Tento koncert na téma "Vzpomínky na naše vlasti" obnažuje duši tria. Dvořákovy "Dumky" a jejich mocný lyrismus, pravý britský duch Bridge a veselá čerstvost australského skladatele Hindsona: jedná se o zajímavý a překvapivý program. Poznámka nakonec: v blízké budoucnosti se Arte Musica Trio chystá tento program nahrát na CD.

 

Koncert pořádá Hudební škola La Piana za podpory Radnice 12. okresu Paříže, společnosti "Juste un piano" a Nadace Eugène Napoléon.

 

Vstup volný v rámci volných míst.

 

Kaple Eugène Napoléon

252bis Rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 Paříž

 

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

www.rokceskehudby.cz

 

www.lapiana.fr/article/11/154/concert-arte-musica-trio.htm

 

Místo konání:

Chapelle Eugène Napoléon

Datum:

5.4.2014 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala