Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.6.2014 20:30

Antonín Dvořák - Stabat Mater op. 58

Mistrovské dílo českého skladatele Antonína Dvořáka zazní pod taktovkou Jakuba Hrůšy v prostoru gotické baziliky v Saint-Denis, v rámci Festivalu Saint-Denis a Roku České hudby. Ve spolupráci s Radio France a Festivalem Saint-Denis.

 

 

Angela Denoke, soprán
Varduhi Abrahamyan, kontraalt
Steve Davislim, tenor
Alexander Vinogradov, bas

Chœur Philharmonique de Prague
Lukáš Vasílek, sbormistr

Orchestre Philharmonique de Radio-France
Myung-Whun Chung, umělecký vedoucí

Jakub Hrůša, dirigent

 

Stabat Mater je mocný název. Stejně jako u Requiem, i zde dělají skladatelé vše pro to, aby ukázali všechny barevné odstíny i emoce svých palet. To je případ Pergolèsiho, Vivaldiho. A je to případ i Dvořákův, který tímto „mladým“ dílem komponuje svou první církevní kompozici, duchem stále velmi blízké jeho rodným Čechům. Stabat Mater ho definitivně proslaví po celé Evropě až do konce jeho dnů, dávno před napsáním slavné Novosvětské symfonie. Z temnot na světlo, Stabat Mater postupně získává formu vnitřního klidu, díky jemnosti hlasů a zpěvů doprovázených orchestrací, která je skromná i oslňujícím zároveň. Obsazení našeho koncertu velmi prestižní, mimo jiné s Angelou Denoke, jednou z nejlepších současných lyrických sopranistek – připomeňme jen její Salomé, titulní roli v Kátě Kabanové v pařížské Národní opeře či Věc Makropoulos v Salzburku. Dále uslyšíme mezzosopranistku Varduhi Abrahamyan, která letošní sezónu excelovala v Italce v Alžírsku a v Korunovaci Poppey rovněž v pařížské Opeře v, a Steva Davislima, kterému byly vznášeny ovace letos v létě v Orange po boku Filharmonického orchestru Radio France pod vedením Mikko Francka. K tomuto orchestru byl pro náš koncert pozván Sbor pražské filharmonie, a jako dirigent Jakub Hrůša, který zná Dvořáka lépe, než kdokoliv jiný.

 

Vstupné

Kategorie A: 60 €

Kategorie B: 34 €

Snížené vstupné: 23 €

 

Koprodukce Radio France / Festival Saint-Denis

 

Bazilika Saint-Denis

www.festival-saint-denis.com

 

 

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

www.rokceskehudby.cz

Místo konání:
Saint-Denis
Datum:

13.6.2014 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala