Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.4.2014 20:00

Árie Stefana Landiho

Specifické propojení poezie, pohybu a hudby v podání souboru Il Festino bude uvedeno ve složení: Dagmar Šašková – zpěv, Francisco Javier Manalich – zpěv a viola da gamba, Ronald Martin Alonso – viola de gamba, lirone, Philippe Grisvard – cemballo, Manuel de Grange – loutna, theorba, barokní kytara a umělecký vedoucí. Představení se odehrává v Janáčkově sále.

 

 

Dagmar Šašková – zpěv

Francisco Javier Manalich – zpěv a viola da gamba

Ronald Martin Alonso – viola de gamba, lirone

Philippe Grisvard – cemballo

Manuel de Grange – loutna, theorba, barokní kytara a umělecký vedoucí

 

Program:

« T’amai gran tempo »
« Filli cara, Filli amata »
« Se per negarmi aiuto »
« V’amai se voi m’amaste »
« In van lusinghi »
« Non vuol perder il cervello »
« Damigella tutta bella »
« Fonti del mio dolor »
« Ho’l cor ferito »
« Gelido core »
« Chi vuol aqua purissima »
« Non mi dar più tormento »
a další skladby

Janáčkův sál

Jednotné vstupné: 10 €

 

Soubor Il Festino

Specifické propojení poezie, pohybu a hudby v podání souboru Il Festino pozvedne náladu a potěší všechny smysly.

Soubor pod vedením loutnisty Manuela de Grange, zůstává věrný estetice a pravidlům přednesu 17. století, a to nejen při zpěvu a recitaci, ale také při doprovodné hře na dobové nástroje.

Díky množství společných vystoupení vládne mezi členy souboru souznění, které nemá na poli staré hudby ve Francii obdoby.  

Il Festino kombinací veršů a arií ze stejného obodbí vytváří bohaté významové zrcadlení a snaží se tak poskytnout obecenstvu unikátní zážitek. Diváci se tak na okamžik setkávají s muži a ženami z dávných dob, kteří dokázali rafinovanými způsoby prostřednictvím  hudby sdílet své vášně, záliby, strasti a svůj hluboký vztah k radostem života, který nás doprovází již od pradávna. Ve své tvorbě využívali a často dále rozvíjeli prvky lidové hudby.

Od svého založení v roce 2009 vystoupuje soubor Il Festino na mnoha významých festivalech ve Francii i v zahraničí (Haut Jura, Namur, Musique et Mémoire, Midi-Minimes…) stejně jako na renomovaných  národních scénách (Théâtre de Cornouailles, Le Quartz…).

První CD souboru, vydané v květnu 2012 a věnovaný italsky zpívaným ariím z doby Ludvíka XIII., bylo odbornou kritikou přijato s nadšením, a získalo nejvyšší hodnocení magazínu Diapason. V dubnu 2014 začne Il Festino nahrávat své druhé CD věnované áriím pro jeden hlas skladatele Stefana Landiho.

Nahrávky souboru Il Festino podporuje ADAMI a od února roku 2014 tento soubor podporuje také bretaňský DRAC.

 www.ensembleilfestino.com

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

www.rokceskehudby.cz

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

17.4.2014 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala