Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a aktivní prezentace ČR v oblasti kultury, jakož i podpora prezentace ČR v oblastech vědy, školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ve vlastní budově pár kroků od Louvru pořádá České centrum Paříž (ČC Paříž) rozličné kulturní akce; ročně organizuje či spoluorganizuje, ve své budově i mimo ní, na dvě stě kulturních projektů (výstavy, koncerty, filmové projekce, literární večery, přednášky...). V roce 2001 založilo vlastní jazzový klub nazvaný Paris-Prague jazz club, a v roce 2002 Mezinárodní festival Jazzycolors. V témže roce se také podílelo na vzniku Fóru zahraničních kulturních institutů v Paříži FICEP, které jako jediné na světě sdružuje přes padesát zahraničních kulturních, vystupujících společně ve jménu kulturní rozmanitosti, nezávisle na tradiční diplomacii a jednotlivých bilaterálních smlouvách (cluster EUNIC pro Francii je odnoží FICEPu). Ve spolupráci s FICEPem v roce 2013 zavedlo ČC Paříž francouzskou obdobu pražské Noci literatury. ČC Paříž soustavně spolupracuje s předními francouzskými kulturními institucemi, např. s Centre Pompidou, Musée d’art moderne de la ville de Paris, Forum des images, Paris Photo, Paris Design Week, Ecole normale supérieure de Musique-Alfred Cortot a četnými dalšími.

Pod záštitou ČC Paříž vznikl v roce 2003 projekt České školy bez hranic: od té doby se z Paříže rozrostl do dalších evropských měst a deset let od založení podepsala Česká škola bez hranic, jako první škola na světě, smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR.

ČC Paříž rovněž nabízí kurzy českého jazyka pro dospělé.

Budova č. 18 v rue Bonaparte a České centrum mají dlouhou dějinnou souvislost. Od začátku 20. století zde sídlily české organizace, v roce 1916 zde byla založena Česká, posléze Československá Národní rada, po 2. světové válce Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR. ČC Paříž vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci budovy v roce 1997. V této budově sídlí také kanceláře CzechTourismu a CzechTradu

 

 


Naši partneři

Institucionální partneři Českého centra Paříž:

 

 

 

 

 

                  

 

Doporučujeme :