Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Vyhlášení vítězů Ceny Susanny Roth 2019

České centrum Paříž s radostí oznamuje, že vítězem letošního ročníku překladatelské Ceny Susanny Roth pro Francii se stala Jana Svagr,

 

 

Odborná porota ve složení Catherine Servant, Fréderique Smetana, Benoît Meunier, Lada Billardová a Jiří Hnilica vyhodnotila její překlad jako nejlepší z přihlášených.

Gratulujeme vítězce, ostatním účastníkům a členům poroty. 

 Všichni soutěžící dostávají jako odměnu za účast v soutěži a nasazení při překladu úryvku z knihy Anny Cimy roční vstupné na všechny akce Českého centra Paříž ZDARMA

Cena Susanny Roth je organizována Českými centry a Českým literárním centrem již pátým rokem. Soutěž se zaměřuje na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy. 

Pro letošní rok porota Českých center a Českého Literárního Centra vybrala knihu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu byly kapitoly 16-19 z třetí části (str. 83-95).

Susanne Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

Anna Cima

Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.