Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Prodloužení výběrového řízení na pozici ředitele/lky ČC Paříž

Termín pro podávání přihlášek na ředitele/lku ČC Paříž prodloužen do 31. 1. 2018!

 

 

 

Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, opakovaně vyhlašují výběrové řízení
na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Paříž

Náplň práce:

 • komplexní řízení Českého centra v zahraničí, vedení Jazz Clubu, odpovědnost za vytváření a realizaci programové nabídky Českého centra;
 • hospodaření s rozpočtovými finančními prostředky, fundraising.

Požadavky:

 • státní občanství ČR;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání;
 • praxe v řídící funkci minimálně 5 let;
 • výborné administrativní a manažerské dovednosti, zkušenosti s projektovým řízením a finančním řízením instituce;
 • reprezentativní vystupování, schopnost vést tým a motivovat spolupracovníky, časová flexibilita, komunikativnost, kreativita, orientace na výsledek;
 • dobrá orientace v oblasti kulturní diplomacie, v aktuálním českém a evropském kulturním dění, přehled v oblasti mezinárodních vztahů, znalost problematiky teritoria;
 • zkušenosti z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, inovačního podnikání, médií, marketingu nebo PR výhodou;
 • znalost francouzského jazyka min. na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B2;
 • uživatelská znalost kancelářských programů (MS Office) na vysoké úrovni;
 • bezpečnostní prověrka na stupeň důvěrné nebo písemný souhlas s žádostí o její provedení.

 Co nabízíme:

 • prestižní práci v oblasti kulturní diplomacie s mezinárodní působností;
 • profesní a osobní rozvoj;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • práci v malém dynamickém kolektivu s českými a místními zaměstnanci.

Dokumenty požadované k výběrovému řízení:

 • osobní dotazník (ke stažení na www.czechcentres.cz v sekci Kariéra);
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis max. na 1 stranu A4;
 • vlastní vize činnosti Českého centra Paříž na období let 2018 až 2022, v rozsahu maximálně tří normostran;
 • příklad modelového projektu i s rozpočtem, který by uchazeč chtěl realizovat jako nejvýznamnější akci v ČC Paříž, v rozsahu maximálně 2 normostran textu A4 + 1 strana zpracovaného rozpočtu v excelu (zadání modelového projektu v příloze k inzerátu);
 • doklady o absolvování jazykové zkoušky na požadované úrovni;
 • kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání;
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Výběrové řízení a další informace:
Uchazeči zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu konkurz@czech.cz nejpozději do 31. 1. 2018. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů. Uchazeči postupující do druhého kola budou vyzváni k předložení lustračního osvědčení, popř. dokladu o podání žádosti o jeho vydání. Druhé kolo výběrového řízení proběhne v sídle Českých center, Václavské náměstí 49, Praha 1 a o termínu jeho konání budou postupující informováni minimálně týden předem.

Platové podmínky: 
13. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění), příplatek za vedení a možnost přiznání osobního ohodnocení, valutová náhrada dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění.

Informace o Českých centrech jsou dostupné na http://www.czechcentres.cz/

 

Zadání modelového projektu

I.           Východisko

Česká centra v zahraničí (ČCZ) spolupracují s významnými institucemi a partnery jak v zahraničí, tak v ČR. Ředitel ČCZ musí být schopen partnerským organizacím či firmám nabídnout srozumitelný projekt akce, která vhodným způsobem posílí jejich viditelnost v zahraničí. Projekt musí být přehledným podkladem, na jehož základě se instituce/ obchodní partner zapojí do uspořádání akce v zahraničí. 

II.        Zadání projektu

Navrhněte vhodnou akci pro zahraničí a zpracujte k ní projekt. Mělo by jít o akci, která bude patřit mezi nejvýznamnější akce ČCZ (tzv. TOP akce). Základním požadavkem na tuto akci je nadstandardní zapojení partnerů, a to jak v oblasti finančního, tak nefinančního plnění.

III.        Položky projektu

 1. Název akce
 2. Kontext akce (termín konání, místo)
 3. Stručný popis akce a cílových skupin
 4. Přínos akce v rovině prezentace ČR
 5. Přínos akce pro partnery
 6. Očekávaná návštěvnost akce
 7. Přehled partnerů participujících na akci
 8. Harmonogram příprav akce
 9. Návrh PR kampaně v zahraničí

10. Návrh položkového rozpočtu akce včetně uvedení nákladů (specifikovat, kdo co platí), případných výnosů akce; v rozpočtu se počítá s náklady ČCZ cca 60.000,- Kč (v excelu se vzorci výpočtů a formátem na 1 tiskovou stranu)

11. Jaké kroky musíte při čerpání prostředků Českých center učinit v kontextu platných zákonů? Jaké smlouvy a s kým musíte uzavřít? (stačí obecně)

12. V průběhu akce zjistíte, že potřebujete ještě dalších 20.000,- Kč, ale nemáte je v rozpočtu akce. Co uděláte?

13.   Jaká mohou být rizika akce a jak budete při jejich vzniku postupovat?

 

Soubory ke stažení: