Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Prezidentské volby 2018

Dovolujeme si Vám připomenout, že 3. prosince končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů.

 

Obdobně jako při volbách do Poslanecké sněmovny bude možné hlasovat i na Velvyslanectví České republiky v Paříži. Podmínky hlasování jsou velmi podobné. Volba prezidenta je však na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny dvoukolová. Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat 26. a 27. ledna 2018. 

Při volbě prezidenta bude moci na velvyslanectví hlasovat: 

●  volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, 

NEBO 

●  volič, kterému příslušný obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště v ČR pro dané kolo volby vydal voličský průkaz
  

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů, který bude na velvyslanectví hlasovat, voličský průkaz nepotřebuje. 

V případě že dosud nejste do zvláštního seznamu voličů zapsáni a máte o to zájem, je třeba o zápis požádat na velvyslanectví nejpozději do neděle 3. prosince 2017. 

Bližší podrobnosti naleznete na webové stránce Velvyslanectví v článku Volba prezidenta republiky.