Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Tisková zpráva k zahájení výročního roku 2018

Rok 2018 bude pro český národ obvzláště důležitým rokem, kdy si budeme připomínat několik výročí spojených s významnými historickými událostmi Československa. Připomínka a oslava významných kulatých výročí roku 2018 spjatých s naší státností připomene přelomové roky 20. století v mnoha případech končící osudovou číslicí 8.

 

Během celého roku si budou organizace, ale i český národ připomínat toto stoleté výročí nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

1918, 1938, 1948, 1968…

28. října 2018 - 100 let od založení Československa. 

1938 - Mnichovská dohoda podepsána zástupci Francie, Velké Británie, Německa a Itálie 

1948 - nástup komunistické režimu v Československu 

1968 - v roce 2018 si připomeneme 50 let od Pražského jara

Během těchto sta let prošlo Československo pěti různými politickými režimy v čele s jedenácti prezidenty, neslo osm odlišných názvů, ale během tohoto vývoje nepřestalo být zdrojem kulturního bohatství, vlivu a inspirace. 

 

ČESKÉ CENTRUM PAŘÍŽ 

Budova sídla Českého centra v č. 18 v rue Bonaparte má velký symbolický význam. Od začátku 20. století zde sídlily české organizace, v roce 1916 zde byla založena Česká, posléze Československá Národní rada, po 2. světové válce Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR. ČC Paříž vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci budovy v roce 1997.

České centrum Paříž je součástí 22 českých center po celém světě, od New Yorku přes Paříž až po Tokyo. Jedná se o organizaci založenou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Jeho posláním je prezentace české kultury ve Francii a to ve všech jejích formách.

V roce 2017 České centrum uspořádalo nebo spoluorganizovalo 240 kulturních akcí (výstavy, koncerty, projekce, divadelní představení, literární večery, konference...), které přilákaly více než 46 000 diváků a návštěvníků, a komunikovalo přibližně s 10 000 fanoušky prostřednictvím sociálních sítí.

 

Program Českého centra na rok 2018 

Rok 2018 bude výjimečný: jedni z nejvýznamnějších českých malířů, František Kupka a Alfons Mucha, nebo grafici české avantgardy, budou mít v letošním roce ve Francii své velké retrospektivy, a to v Grand Palais, v Musée du Luxembourg a v Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux.

České centrum v Paříži připravilo více než 50 událostí věnovaných výročím roku 2018. Bude to pro francouzskou veřejnost příležitost lépe poznat historii naší země, její literaturu, design, divadlo, hudbu, street art, ilustraci či fotografii, a to prostřednictvím výstav, představení, přehlídek, čtení, debat, koncertů atd.

Zde je výběr nejvýznamnějších akcí příštího roku, jejichž cílem je připomenout historické milníky a představit ikony české kultury.

LEDEN 

V lednu zahájíme náš program kolokviem:

La partition graphique tchèque et slovaque : un phénomène de l’art intermédia : Journée de la recherche et de la création artistique

Tématem dne bude pohled na fenomén grafické partitury z hlediska vzájemného působení myšlenky zvukového vjemu a obrazového vjemu.


BŘEZEN

David Böhm & Jiří Franta - ilustrovaná časová osa  /od 21. 3. 2018/

Nástěnná malba dvou ikon české ilustrace v prostoru schodiště vedoucího do Paris Prague jazz clubu. Dílem umělců Davida Böhma & Jiřího Franty je ilustrovaná časová osa, která obecenstvo hravou formou seznámí s významnými historickými, kulturními, vědeckými i sportovními událostmi od vzniku Československa.

Přes třicet historických událostí z historie země bude zobrazeno na časové ose o celkové délce přibližně 13 metrů, počínaje vznikem Československa v roce 1918, přiznáním volebního práva ženám v roce 1920, přes atentát na R. Heydricha v roce 1942, úspěch Čechoslováků na Expu 58 v Bruselu, udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi v roce 1984 až k Sametové revoluci v r. 1989 a součastnost.

Časová osa bude slavnostně odhalena za přítomnosti umělců 21. 3. 2018.

 

DUBEN

Výstava - Invaze 1968  /12.4. – 1.6. 2018/

Fotografická výstava kurátorky Dany Kyndrové založená na výběru ikonických fotografií zachycujících události invazi vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 do Československa.

 

ČERVEN

Výstava 100 let českého designu  /7.6. – 31.8.  2018/

Design je fenoménem, který - i když je uměleckou disciplínou - intenzivně reflektuje společenské a politické pohyby doby. Při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa se naskýtá příležitost podívat se na 100-leté období ČSR a českého státu z pohledu designu. Český design je založený na kvalitní umělecko-řemeslné práci, kvalitním tradičním materiálu, má za sebou dlouholetou tradici i světový ohlas. V dějinách světového designu zanechal svoji stopu v několika etapách, ať už jde o kubismus nebo světovou výstavu Expo 58.

 

ZÁŘÍ

Česko-francouzská ilustrace: Šašek - Sempé  /13.9. – 2.11. 2018/

Konfrontační výstava dvou legend světové ilustrace Miloslava Šaška a J. J. Sempého, která bude paralelně probíhat v prostoru Českého centra Paříž a nedaleké Galerii Martine-Gossieaux.

Miloslav Šašek odešel za studii do Francie v roce 1948, ale nikdy se do své rodné země nevrátil z důvodu komunistického převratu v únoru 1948. Jeho jedenáctiletý pobyt v Paříži, který ho inspiroval k vydání ilustrovaného průvodce pod názvem This is Paris. Tento úspěch ho pak inspiroval k vydání dalších 18 průvodců. 

 

ŘÍJEN

Josef Sudek: Praha v ruinách 1945  /8.11. – 14.12. 2018/

Soubor fotografií přibližuje třicet lokací převážně z prostoru Prahy 1 a Prahy 2, které Josef Sudek pořídil v závěrečných měsících a dnech druhé světové války a prvních dnech míru v roce 1945. Zachycují město Prahu a jeho obyvatele v přelomovém okamžiku závěru války, poznamenané nejničivějšími válečnými zásahy. Josef Sudek se zaměřil na zničené památky, ale také na sklady bronzových plastik určených k roztavení. Soubor je fotografickou metaforou ničivých následků války pohledem Josefa Sudka, který se rozhodl v několika snímcích dokonce pro „živý dokument“ – reportáž, zachycující pohyb lidí zejména v oblasti Staroměstského náměstí v závěru a po skončení války. Soubor byl částečně publikován pouze v kalendáři „Kulturní ztráty Prahy“ roku 1946, v dnešní době je tak přes svoji nesmírnou uměleckou i kulturní hodnotu stále neznámý. V rámci festivalu PhotoSaintGermain.

 

PROSINEC

Retrospektiva české kinematografie 

Nejznámější české filmy se budou promítat v Cinémathèque française v Paříži. Výběr českých hraných filmů odráží vývoj Československé republiky, tvůrčí postupy první poloviny šedesátých let, stejně jako důsledky sovětské okupace a počátek normalizace. Kromě klasické české a československé kinematografie zahrnuje i výběr filmů, které mapují myšlenky a novinky našich autorů. Celkový výběr je založen na kontextu, který odráží filmovou produkci založenou na literárních textech českých spisovatelů nebo textech, ze kterých čerpali inspiraci. Budou se mimo jiné promítat i filmy jako "Rozmarné léto" od Jiřího Mencla, "Cesta do pravěku" od Karla Zemana nebo "Adéla ještě nevečeřela" od Oldřicha Lipského.

 

 [1] Československá republika, Česko-Slovenská republika, Protektorát Čechy a Morava, Československá republika, Československá socialistická republika, Československá federativní republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika