Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Podpora vydávání překladů původní české literatury v zahraničí

Ministerstvo kultury každoročně vypisuje výběrové dotační řízení na podporu překladů děl české literatury v zahraničí.

 

Zahraniční nakladatelé mohou žádat o kompenzaci:

 - nákladů na překlad (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)

- nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu a tisk (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)

- nákladů na autorská práva (do 15% celkových nákladů na vydání publikace)

- nákladů na propagaci (do 25% celkových nákladů na vydání publikace)

Celková výše podpory přitom nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání díla.

 

Nakladatelé, literární agenti a překladatelé mohou žádat o grant na:
- překlad ukázky o rozsahu 10 –25 normostran

 

Vydavatelé literárních časopisů mohou žádat o náhradu:
- nákladů na překlad (do 50% celkových nákladů na vydání čísla) pro tematická čísla, kde je minimálně 50% obsahu věnováno české literatuře.

Termíny uzávěrek: 15. listopadu pro knihy a ukázky, které budou vydány v roce 2018

Více informací na České literární centrum a Ministerstvo kultury 

Dokumenty ke stažení :