Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Přemysl Havlík - Paříž zevnitř

Pražská fotografická výstava podpořená Českým centrem Paříž

 

  

Výběr fotografií z let 1998-2011

 

Výstava od 7. prosince 2011 do 2. ledna 2012

Vernisáž v úterý 6. prosince 2011 od 19h za přítomnosti umělce, s úvodním slovem Doc. MgA. Aleše Kuneše a koncertem Václava Polívky.

 

Přemysl Havlík byl druhým mladým fotografem, po Igoru Malijevském, který ztrávil tvůrčí pobyt v pařížském Českém centru (léto 2011).

 

Café Kolíbka

Řeznická 10

Praha 1

 

Přemysl Havlík (nar. 26. 11. 1979), fotograf, multimediální umělec, tvůrce filmů.

Vyučil se fotografem na odborném učilišti v Praze, v letech 19992003 absolvoval bakalářské studium na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. V letech 20032009 pracoval jako kostelník v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech.

Je autorem fotografického cyklu Sedm svátostí (po výstavě v altánu na pražské Klamovce v roce 2006 byl trvale instalován v premonstrátském klášteře v Teplé), natočil dokumentární filmy o hudebním skladateli Miloši Bokovi Credo fis moll (Umělecké sdružení Elgar/Limbus Production, 2006) a Portrét Miloše Boka (Česká televize, 2009), dokumentární film o mladých talentovaných hudebnících Mimo průměr (Limbus Production, 2007) obrazovou fantazii z výstavy přední české výtvarnice V. Novákové Věra Nováková: Znaky, ke které zkomponoval vlastní hudbu (Limbus Production, 2011) a dokumentu o lesním rohu a věhlasném hornistovi českého původu Radkovi Baborákovi Solo (Limbus Production, 2011).

Knižně publikoval soubor fotografických portrétů Autoři Triády (Triáda, 2010).

V současné době pracuje v Národním památkovém ústavu v Praze jako správce metainformačních dat a věnuje se filmu a fotografii. Vystavuje samostatně i kolektivně v žánru inscenované, dokumentární a experimentální fotografie. Jeho práce vycházejí v Revolver Revui, Respektu, Katolickém týdeníku, památkářském periodiku Staletá Praha aj.