Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

La partitition graphique tchèque et slovaque : un phénomène de l’art intermédia : Journée de la recherche et de la création artistique

Université Paris Est, Versailles Saint Quentin en Yvelines, asociace aCROSS ve spolupráci s CDMC a Českým centrem si dovolují Vás pozvat na Den umělecké tvorby a výzkumu, během kterého Vám nabídnou  tvůrčí a improvizační ateliéry, diskuse, přednášky, kulaté stoly. 

Tématem dne bude pohled na fenomén grafické partitury z hlediska vzájemného působení myšlenky zvukového vjemu a obrazového vjemu.

Otázka specifik a originality grafické parititury v české a slovenské tvorbě bude hlavním tématem úvah muzikologů a skladatelů ( P. Graham et D. Matej, J-M. Chouvel, P.A Castanet, J.Y.Bosseur, M.Laliberté).

Hudebně-vzdělávací program dne bude doplněn výstavou grafických a konceptuálních partitur českých a slovenských umělců a bude završen komentovaným koncertem ( M.Adamciak,P. Graham, D. Matej, J.-M.Chouvel).