Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Kursy českého jazyka 2019-2020

I v letošním školním roce si jistě vyberete z nabídky kursů českého jazyka pro děti či pro dospělé. Neváhejte a zaregistrujte se, výuka pro dospělé začíná koncem září.

Večerní kurzy češtiny pro dospělé

Kursy českého jazyka pro dospělé probíhají v pondělí a ve středu večer po celý školní rok, v devadesátiminutových blocích ve skupinách do 10 osob.

 

Roční poplatek: 870 E

Snížený studentský poplatek: 690E

 

Začátek kurzů: říjen 2019
Konec kurzů: poslední týden v červnu 2020

 

Rozvrh:

Úroveň II – Falešní začátečníci : pondělí 20.00–21.30
Úroveň III – Střední pokročilí : pondělí 18.30–20.00
Úroveň IV – Pokročilí : středa 20.00–21.30 

První kurz je zdarma a slouží zároveň jako informační setkání.

Používáné jazykové učebnice:

  1.  Basic tchèque I et II, Adamovičová, Ivanovová, Karolinum
  2. Czech Step by Step, Lída Holá, Fragment
  3. Čeština pro život, Alena Nekovářová, Akropolis
  4. Česká čítanka, Ilona Kořánová, Akropolis

Zápis do kurzů probíhá od září nového školního roku.

ZÁPIS A KONTAKT : p. Noemi Prečanová :  precanovan@yahoo.fr nebo tel. 06 17 23 52 18.

Úroveň I – Začátečníci : podmínky konání kursů budou upřesněny

 

Kurzy češtiny pro děti 

 

ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JSOU ZAHÁJENY. 
Všechny potřebné informace naleznete zde.

 

Projekt České školy bez hranic vznikl za podpory pařížského Českého centra, ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii.

Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Předškolní výchova se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, žáci se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy.

1. – 9. třídě se vyučují předměty český jazyk a česká literatura, a dějepis-zeměpis českých zemí. Důraz je kladen na schopnost používání českého jazyka v kultivovaném ústním i písemném projevu, znalost českých reálií; žáci se učí kriticky myslet; ve vyšších ročnících se seznamují s aktuálním děním v ČR, jsou vedeni k jeho analýze a chápání v evropském a celosvětovém kontextu.

ČŠBH Paříž nabízí i doplňující kurzy češtiny.

Ve škole jsou vítány i děti slovenského původu.

Česká škola bez hranic Paříž je členem spolku Česká škola bez hranic, který sídlí v Praze a zastřešuje a koordinuje činnost všech Českých škol bez hranic na světě; dále zastupuje zájmy těchto škol v jednání s partnerskými ministerstvy a dalšími relevantními organizacemi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní školka ČŠBH Paříž 

Od roku 2018/19 probíhá celodenní česká školka vždy ve středu od 9h30 do 16h30. Celodenní školka je určena dětem od 3 do 6 let včetně (tedy i pro ty, které teď nastoupily do francouzské první třídy, ale nechtěly nebo nemohly nastoupit do první třídy v ČŠBH Paříž). Přihlášku naleznete zde.

Doplňující jazykové kurzy ČŠBH Paříž 

Pro ostatní děti od 5let jsou určeny doplňující jazykové kurzy, každou výukovou středu (vyjma školních prázdnin), od 14h30 do 16h30. Začínáme 18.9.2019.  Přihlášku naleznete zde.

 

Česká škola bez hranic : pro více informací a podmínky zápisu, navštivte stránky ČSBH http://www.csbh.cz/pariz

INFORMACE rovněž k dispozici v rubrice VZDĚLÁVÁNÍ.