Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Krajanská a studijní stipendia 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každoročně nabízí krajanská stipendia a stipendia pro francouzské studenty.

Do 15. srpna 2019  je možné podat žádost o jednosemestrální krajanská stipendia pro studium v České republice v letním semestru akademického roku 2019/2020 (únor až červen 2020). 

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných školách v České republice.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům České republiky. Výše finančního příspěvku na dopravu do České republiky a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS). V případě získání trvalého pobytu v České republice ztrácí student nárok na stipendium.

Více informací naleznete na:  https://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/krajane/archiv_udalosti/semestralni_stipendijni_studijni_pobyty_3.html