Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Krajanská a studijní stipendia - 2018 et 2018 / 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každoročně nabízí krajanská stipendia a stipendia pro francouzské studenty.

 

1.        krajanská stipendia (studium, český jazyk a metodika výuky)- přihlášky do 15. března 2018 

2.        stipendia pro francouzské studenty (dlouhodobé pobyty a letní školy) - přihlášky  do 28. února 2018 

 

1.        KRAJANSKÁ STIPENDIA (studijní pobyty, kurzy českého jazyka a metodiky výuky) 

I v letošním roce mohou krajané ve Francii žádat o stipendia na studijní pobyty v České republicekurzy českého jazyka a kurzy metodiky výuky českého jazyka.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému je 15. března 2018.


Detailnější informace o jednotlivých programech naleznete níže a na stránkách ambasády a zde


a) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Formulář: zde


K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 
15. března 2018
Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži do 17. března 2018 s výjimkou žádosti o jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2018/2019 (únor 2019 až červen 2019), kdy je termín stanoven na 15.  srpna 2018

Podrobnější informace: zde


b) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany: 20. 7. až 17. 8. 2018

Formulář: zde

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 
15. března 2018

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exempláře spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 17. března 2018.

Podrobnější informace: zdec) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit: 27. 8. až 7. 9. 2018


Formulář: zde 


K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 
15. března 2018.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exempláře spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži nejpozději do 17. 3. 2018. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. 

Podrobnější informace: zde

Shrnutí výše uvedených informací naleznete rovněž v přiloženém souboru.

2.        STIPENDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A NA LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každoročně nabízí stipendia pro francouzské studenty na studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách v akademickém roce 2018 / 2019. Stipendia pro francouzské studenty budou pokrývat celkem 150 měsíců studií. Pobyty mohou trvat od dvou do deseti měsíců.

Francouzští studenti mohou opět žádat i o stipendia na letní školy slovanských studií, které se budou konat v Praze, Plzni, Poděbradech, Olomouci, Brně a nově i Českých Budějovicích v létě 2018. Konkrétní počty stipendií a podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách ambasády.