Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Konference "20 let moderního slovenského státu"

Konference "20 let moderního slovenského státu"

 

 

Konference "20 let moderního slovenského státu"

Evropský dům v Paříži, 22 ledna 2013, 18h30

 

Pořadatelé akce: 

Slovenský institut v Paříži

Historický ústav Slovenské akademie věd (SAV), Bratislava

Evropský dům v Paříži

  

Příspěvky:

1.  PhDr. Stanislav Sikora, CSc. (Historický ústav Slovenské akademie věd) : Česko-slovenské vztahy v letech 1989 – 1992, Vznik samostatné Slovenské republiky a počáteční roky její existence.

Autor v tomto příspěvku nastíní historické pozadí česko-slovenských vztahů, pozitivní i negativní stránky vzájemné koexistence Čechů a Slováků uvnitř jednoho státu a osvětlí politické příčiny rozdělení tohoto státu. Zároveň dokáže, že současná Slovenská republika nemá nic společného se Slovenským státem válečných let 1939-1945. 

2. PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (Historický ústav Slovenské akademie věd): Dvacet let nezávislé Slovenské republiky  – Ekonomický vývoj a jeho historické souvislosti

Autor ve své prezentaci vychází ze specifik ekonomického vývoje na Slovensku. Představí ekonomickou situaci na Slovensku v letech 1989-1993 a stručně popíše komplexnost ekonomických podmínek v tomto období, stejně tak jako ekonomickou situaci posledních let (zadlužení státu, nezaměstnanost, přijetí Eura, automobilová výroba). 

3. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. (Historický ústav Slovenské akademie věd) : Zrod Slovenské republiky v roce 1993 a její zahraniční politika a diplomacie. 

Autor se ve svém příspěvku zaměří na akceleraci procesu uznání Slovenské republiky na mezinárodní úrovni s důrazem na počátky rodící se slovenské diplomacie v letech 1989-1992, stejně tak jako na úspěšné kroky slovenské diplomacie v rámci Evropské unie. 

Evropský dům v Paříži, 22 ledna 2013, 18h30