Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Dílny nových divů 4 - Otis Laubert

28. 11. 2016 O „blešotrhovství“ jako druhu výtvarného umění Kde vstoupíme do čarovného světa Otise Lauberta (to jest do našeho světa, tak jak ho zapomínáme vnímat) díky návštěvě jeho domu-ateliéru-depozitáře a skrze rozhovor s předsedou francouzského Laubert clubu. (45’) – koncepce, rozhovor, překlad: Etienne Cornevin, režie: Alain & Wastie Comte, produkce: Edice tvrdohlavého hlavonosiče & Oko, které vidí.