Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Jiné armády a jiné fronty: žít a pracovat v českých zemích za První světové války

15. 12. 2016 - Přednáška historika Etienne Boisserie (CREE, Univerzita Inalco). V odbobí, kdy si připomínáme sté výročí První světové války a založení Československa, je na místě připomenout, že Velká Válka nebyla jen vojenskou a diplomatickou záležitostí. Především představovala hluboký převrat dotčených společností, který způsobil radikální proměny každodenního života, zpevnil nebo proměnil dávné solidarity a dávné společenské sítě. Byla časem velkého napětí všech částí populace zapojené do válečného úsilí, ke kterému byli povoláni všichni, časem obětí nejrůznější podob. Právě tohoto opomíjeného aspektu se dotkne naše přednáška, ve které se pozastavíme nad několika klíčovými tématy každodennosti za války v Českých zemích, zejména reorganizace práce, s různými funkcemi - novými i tradičními -, které byly rozdány vybraným kategoriím obyvatelstva, zejména ženám a dětem. Představíme také způsob, jakým úřady oslovovaly populace, jak byly předávané informace o společném úsilí a solidaritě přijímány a jak se s postupem války proměňovaly. Zaměříme se rovněž na známky únavy obyvatelstva a ukazatele otřesení některých starých solidarit, posílení nových, pod silným vlivem národní dimenze, které společně oslabily legitimitu rakouského státu.